Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Wynajmij samoch?d

car_400

Klub LEKTYKA oferuje pomoc w rezerwacji i wynajmie samochodów zarówno w Polsce jak i za granic?. Wspó?pracujemy z wiarygodnymi korporacjami o uznanych na ?wiecie standardach jako?ci.

LEKTYKA nie dodaje mar?y do cen ustanowionych przez firmy wynajmuj?ce samochody.

Uwaga! do wynajmu niezb?dne jest posiadanie karty kredytowej oraz w wi?kszo?ci przypadków uko?czenie 25 lat.

Je?eli pragniecie Pa?stwo zarezerwowa? samochód, prosz? wype?ni? poni?szy formularz i przes?a? go do nas. Po otrzymaniu formularza natychmiast skontaktujemy si? z Pa?stwem.

 

FORMULARZ REZERWACYJNY

Salon Reklamy