Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Informacje dla mediów


Inauguracja Luksusowego Elitarnego Klubu Turystyki Kobiecej

Warszawa 2007-03-06

Osoba kontaktowa:
Barbara Dziedzic
www.lektyka.pl
info@lektyka.pl


Informacja dla mediów
Do natychmiastowego rozpowszechnienia

KOBIETY LEKTYK? w ?wiat
 Inauguracja Luksusowego Elitarnego Klubu Turystyki Kobiecej

Kobiety podró?owa?y od zawsze, cho? tak jak inna by?a ich rola spo?eczna, tak inna by?a ich pozycja jako podró?uj?cych. Dzi? sytuacja , tak jak i pozycja kobiety w spo?ecze?stwie, bardzo si? zmieni?a. Kobiety podejmuj? 80% decyzji podró?niczych, stanowi? 40%  osób podró?uj?cych w celach biznesowych. Dominuj?  w?ród uczestników wyjazdów grupowych  o charakterze kulturalnym, poznawczym, przygodowym i nastawionych na odnow? biologiczn?. Podró?uj? kobiety zarówno zam??ne, rozwiedzione jak i  „singielki”, bez wzgl?du na wiek. powiedzia?a Barbara Dziedzic. 

Kluczem do odniesienia sukcesu w organizowaniu podró?y z my?l? o kobietach jest zrozumienie ich potrzeb i zaoferowanie przyjaznego kobiecie produktu podró?niczo-turystycznego. Wyjazdy z LEKTYK? gwarantuj? nie tylko niepowtarzaln? atmosfer?, ale równie? spe?nienie oczekiwa? uczestniczek. W klubie LEKTYKA nie dyskryminujemy m??czyzn. Je?eli uszyty na miar? wyjazd zamówiony przez kobiet? zak?ada udzia? m??a lub znajomych panów, równie? realizujemy takie podró?e- doda?a Prezes Dziedzic, za?o?ycielka Klubu LEKTYKA.

 

 


 

Pierwsze urodziny Lektyki

Warszawa 2008-01-15

Osoba kontaktowa:
Barbara Dziedzic
info@lektyka.p
www.lektyka.pl

 

Informacja dla mediów
Do natychmiastowego rozpowszechnienia

KOBIETY LEKTYK? w ?wiat!
Pierwsze urodziny Luksusowego Elitarnego Klubu Turystyki Kobiecej

Elitarny Klub Turystyki Kobiecej  LEKTYKA powsta? rok temu. Obecnie Klub zrzesza 110 polskich podró?niczek. Z okazji  urodzin odb?dzie si? spotkanie cz?onki? Klubu, podczas którego oprócz  urodzinowego tortu  zaprezentowane b?d? programy najbli?szych kobiecych wyjazdów do Chin i na Malt? oraz zdj?cia z niedawno odbytej wyprawy do Nowej Zelandii i Australii.

Kobiety podró?owa?y zawsze, cho?  inna by?a ich rola spo?eczna.  Dzi? sytuacja, tak jak i pozycja kobiety w spo?ecze?stwie, bardzo si? zmieni?a. Kobiety podejmuj? 80% decyzji podró?niczych, stanowi? 40%  osób podró?uj?cych w celach biznesowych. Dominuj?  w?ród uczestników wyjazdów grupowych  o charakterze kulturalnym, poznawczym, przygodowym i nastawionych na odnow? biologiczn?. Podró?uj? kobiety zarówno zam??ne, rozwiedzione jak i  „singielki”, bez wzgl?du na wiek - powiedzia?a Barbara Dziedzic.

Kluczem do odniesienia sukcesu w organizowaniu podró?y z my?l? o kobietach jest zrozumienie ich potrzeb i zaoferowanie przyjaznego kobiecie produktu turystycznego.

Wyjazdy z LEKTYK? gwarantuj? nie tylko niepowtarzaln? atmosfer?, ale równie? spe?nienie oczekiwa? uczestniczek - doda?a Prezes Dziedzic, za?o?ycielka Klubu LEKTYKA.
 Klub LEKTYKA  www.lektyka.pl dzia?a od  lutego 2007 roku.


 
Salon Reklamy