Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

MLJET - Bajka z terapaimi i zaj?ciami
WG UNESCO JEDNA Z 10 NAJPI?KNIEJSZYCH WYSP NA ?WIECIE


miljet Wyjazd tylko dla kobiet
UWAGA! Zapisy tylko do 3.08.2012 r.
Wyspa Mljet zaliczana jest do jednej z dziesi?ciu najpi?kniejszych wysp ?wiata. Tonie w zieleni i ?ródziemnomorskiej ro?linno?ci. Znajduj?cy si? tam Park Narodowy zosta? wpisany do dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Wyspa to skarbnica kulturalno-historycznych zabytków od czasów prehistorycznych, a? po dzie? dzisiejszy (iliryjskich, starogreckich, starorzymskich, ?redniowiecznych). Najstarsz? miejscowo?ci? z czasów antycznych jest Pola?e, nazwane tak od ruin rzymskiego pa?acu z V wieku.
Mljet to niezwyk?a wyspa. Na jej ?rodku  znajduj? si? dwa  s?one jeziora, z których  wy?ania si?  kolejna wysepka ze starym  klasztorem benedykty?skim. Nies?ychany widok. Wsz?dzie gaj, setki drzew, cudnych kwiatów, g?osy cykad...
W Babinym Polju, najwi?kszej miejscowo?ci na wyspie, znajduje si? pa?ac do?ów z XV wieku oraz liczne renesansowe wille i budowle z czasów Republiki Dubrownickiej.  Najwa?niejszym zabytkiem jest zbudowany w XII wieku wczesnoroma?ski klasztor benedykty?ski ?w. Marii znajduj?cy si? na wysepce na wielkim jeziorze, z licznymi dobudowanymi w XV i XVI wieku fortami, wie?ami, tarasami
i spacerniakami. Klasztor w ci?gu wieków pe?ni? rol? wa?nego o?rodka kultury renesansowej na wyspie, o czym wspominaj? epigramy, tablice pami?tkowe, ksi?gozbiory oraz liczne dzie?a sztuki.

 


    
Program wyjazdu:

 

 • 13.09.2012 – wylot z Warszawy. Przylot do Dubrownika  w godzinach popo?udniowych. Transfer do portu, przeprawa promowa na wysp? Miljet.  Zakwaterowanie w hotelu 3* , kolacja, nocleg.
 • 14-19.09.2012 – pobyt na wyspie zaj?ciami relaksacyjno-terapeutycznymi:
 • 14.09.2012- poranna nauka medytacji, ?wiczenia oddechowe i lekcja jogi w pi?knej scenerii, z widokiem na skrz?cy si? w promieniach porannego s?o?ca Adriatyk. Zapach  na d?ugo zostanie Ci nie tylko w p?ucach, ale i w pami?ci. Poczujesz si? jak ryba wyj?ta z ma?ego akwarium i wpuszczona do oceanu. Zanurzysz si? w kryszta?owym Adriatyku, zrobisz peeling kamyczkami. Mo?esz je te? w?o?y? mi?dzy palce u stóp…
 • 15.09.2012 – poranne powitanie s?o?ca,  poranny rozruch (joga, marszobiegi etc) , ?wiczenia antystresowe.
 • 16.09.2012 – poranny rozruch (joga, marszobiegi etc ) k?piele s?oneczne na kamieniach, Dzie? „wolno?ci cia?a”, Powraca witalno??, ch?? ?ycia. nauka oswajania z wod? „kartka”.
 • 17.09.2012 – poranny rozruch, konsultacje kosmetyczne, indywidualne instrukcje dotycz?ce piel?gnacji.
 • 18.09.2012 – joga, marszobieg, kr?g kobiet – czyli rozmowy na tematy osobiste i tematy, które Was interesuj? dotycz?ce rozwoju osobistego.19.09.2012 – joga, marszobieg, oddychanie z dotlenieniem, oczyszczanie organizmu, energetyzowanie.
 • 20.09.2012 – Wykwaterowanie z hotelu, rejs promem do Dubrownika, transfer na lotnisko. Wylot do Warszawy w godzinach popo?udniowych.

Cena zawiera:

 • przeloty na trasie Warszawa – Dubrownik; Dubrownik – Warszawa w klasie ekonomicznej
 • transfery zgodnie z  programem wyjazdu (bus oraz promowe)
 • Zakwaterowanie w hotelu 3* -pokoje dwuosobowe - 7 noclegów w terminie 13-20.09.2012,
 • dwa posi?ki dziennie: ?niadania , kolacje (napoje dodatkowo p?atne )
 • opieka Beaty Przybyszewskiej - Kujawy oraz Ewy Foley podczas ca?ej wycieczki
 • zaj?cia: elementy jogi hormonalnej, oddychanie z dotlenieniem, oczyszczanie organizmu, energetyzowanie, odstresowanie cia?a i umys?u
 • ubezpieczenie NM, KL


Cena nie zawiera:

 • wycieczek, które b?d? zorganizowane na miejscu w miar? potrzeb po kosztach
 • wydatków w?asnych
 • op?at wst?pu do zwiedzanych obiektów
 • dodatkowych ?wiadcze? nie zawartych w ofercie.

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

Coroczny wyjazd na Hvar

Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdr?j

SPA VILNIUS - pakiety weekendowe

Hotel Klinika Zdrowia i Urody Villa Park

Hotel SPA Dr Irena Eris Wzg?rza Dylewskie

Premium Spa Resorts

Hotel SPA DOM Zdrojowy w Jastarnii

SPA Vilnius - pakiet leczniczy - 'Oczyszczanie cia?a'

Salon Reklamy