Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Szko?a Coach?w Prosperity®
23 kwietnia - 07 maja 2012


las_vegasSzko?a Coachów Prosperity® - specjalna edycja w Las Vegas - USA
Zdob?d? umiej?tno?ci, które wzbogacaj? Ciebie, Twoje ?ycie, Twoje relacje i zapewniaj? Ci zawodow? przysz?o??.

23 kwietnia - 07 maja 2012
 
PROMOCJA:  
W CENIE PROGRAMU ZAKWATEROWANIE I WYPRAWA DO WIELKIEGO KANIONU.
Tylko 10 miejsc!
 
Kompleksowy, certyfikowany program Szko?y Coachów Prosperity umo?liwia zdobycie kompetencji presti?owego Prosperity Coacha.
Przygotowuje do samodzielnego prowadzenia coachingu holistyczn? metod? Prosperity Coaching®, oraz do praktycznego wykorzystania umiej?tno?ci coachingowych w ka?dym ?rodowisku.
15 intensywnych dni - profesjonalne szkolenie w fascynuj?cym miejscu na zachodniej pó?kuli, w inspiruj?cej grupie z asyst?  Coachów Instytutu Prosperity.

Szko?a Coachów Prosperity® edycja w Las Vegas - USA
Program realizowany jest autorsk? Metod? Prosperity Coaching®. Uwzgl?dnia najlepsze modele i narz?dzia ?wiatowych szkó? coachingu, zawiera specjalne modu?y rozwojowe i obejmuje 14 dni szkolenia oraz po powrocie jednodniowy warsztat i indywidualne sesje coachingowe.

 • Zapewnia gruntown? znajomo?? teorii coachingu i narz?dzi coachingowych.
 • Rozwija osobowo??, inteligencj? emocjonaln?, kompetencje interpersonalne.
 • Kszta?tuje postaw? i spójny, profesjonalny wizerunek Coacha - Cz?owieka Prosperity.
 • Inspiruje do ci?g?ego rozwoju i dokonywania dobrych zmian.
 • Buduje ?wiadomo?? i postaw? Cz?owieka Prosperity.

 

Przygotowuje do samodzielnego prowadzenia coachingu holistyczn? metod? Prosperity Coaching®, oraz do praktycznego wykorzystania umiej?tno?ci coachingowych w ka?dym ?rodowisku.
Absolwenci po zaliczeniu egzaminu zdobywaj? certyfikat International Prosperity Coach®  i b?d? nale?e? do ekskluzywnego grona Prosperity Coachów.
Program wzbogacony o do?wiadczenie Sabbatical Coachingu po??czony z wypraw? do Wielkiego Kanionu rzeki Kolorado ( w cenie)  mo?e sta? si? najwi?kszym prze?omem w Twoim ?yciu.

 • Zapewnia gruntown? znajomo?? teorii coachingu i narz?dzi coachingowych.
 • Rozwija osobowo??, inteligencj? emocjonaln?, kompetencje interpersonalne.
 • Kszta?tuje postaw? i spójny, profesjonalny wizerunek Coacha - Cz?owieka Prosperity.
 • Inspiruje do ci?g?ego rozwoju i dokonywania dobrych zmian.
 • Buduje ?wiadomo?? i postaw? Cz?owieka Prosperity.

Przygotowuje do samodzielnego prowadzenia coachingu holistyczn? metod? Prosperity Coaching®, oraz do praktycznego wykorzystania umiej?tno?ci coachingowych w ka?dym ?rodowisku.
Absolwenci po zaliczeniu egzaminu zdobywaj? certyfikat International Prosperity Coach®  i b?d? nale?e? do ekskluzywnego grona Prosperity Coachów.

Program wzbogacony o do?wiadczenie Sabbatical Coachingu po??czony z wypraw? do Wielkiego Kanionu rzeki Kolorado ( w cenie)  mo?e sta? si? najwi?kszym prze?omem w Twoim ?yciu.

Cena:  5100 USD+VAT 23%

Termin wp?at: zaliczka przy zapisie, wp?ata pozosta?ej kwoty do 10 kwietnia 2012.
O uczestnictwie decyduje  kolejno?? zg?osze? i wp?at.

Cena obejmuje:

 • profesjonalne szkolenie w j. polskim ( 2 Coachów Instytutu Prosperity)    
 • sesje z trenerami podczas kursu,
 • sesje grupowe,
 • superwizje,
 • pomoce dydaktyczne, ( materia?y szkoleniowe),
 • 14 noclegów w luksusowym hotelu w pokojach dwuosobowych, istnieje mo?liwo?? dop?aty do pokoju jednoosobowego 1100 USD/ pobyt
 • transfery z/na lotnisko w Las Vegas, przejazd do Wielkiego Kanionu rzeki Kolorado
 • ubezpieczenie podró?ne KL,NW, baga?u
 • sesj? coachingow? przed wyjazdem.


Cena nie obejmuje:

 • przelotów na trasie Polska – USA (ok. 3.450,00 - 3.950 PLN),
 • wy?ywienia, wizy (ok. 600 PLN), us?ug spa,  aktywno?ci fakultatywnych.
  Ka?dy uczestnik wyst?puje indywidualne o wiz? turystyczn? do w?a?ciwej placówki konsularnej USA.

Procedura zapisów:

 • wype?nienie i wys?anie Formularza Zg?oszeniowego
 • przes?anie CV ze zdj?ciem oraz listu motywacyjnego,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • decyzja o zakwalifikowaniu,
 • wp?ata zaliczki,
 • wpisanie na list? uczestników,
 • dokonanie p?atno?ci pozosta?ej kwoty,
 • przedwyjazdowa sesja– (sesja indywidualna),
 • przekazanie informacji programowo-organizacyjnych i listy lektur.

Tylko 10 MIEJSC. O uczestnictwie decyduje kolejno?? zg?osze? i wp?at.

Zg?oszenia: www.prosperitycoaching.pl ;  e-mail: pc@prosperitycoaching.pl

Kontakt tel.: +48 721 245 778 / pn.-pt. 10.00 - 16.00 /         

Rezerwuj >>>

Salon Reklamy