Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Turniej golfowy TAP OPEN
12-19.11.2011, Portugalia


tap_openWyj?tkowa okazja dla wszystkich mi?o?ników GOLFA!
Zapraszamy na turniej golfowy rozgrywany w znanej miejscowo?ci Algavre w Portugalii.
To ju? 34 edycja zawodów TAP OPEN, organizowanych pod patronatem linii lotniczych TAP.


Dzi?ki wybraniu miasta Vilamoura jako miejsca rozgrywania turnieju
b?dziecie Pa?stwo mieli okazj? do skorzystania z wyj?tkowo atrakcyjnej oferty,
która z pewno?ci? zainteresuje wszystkich mi?o?ników golfa.

Poni?ej szczegó?y dotycz?ce warunków uczestnictwa w 34th TAP OPEN
 • AVIS -  oficjalny partner (wynajem samochodów).
 • POLA GOLFOWE: LAGUNA, OLD COURSE, PINHAL i VICTORIA (www.portugalgolf.pt/menu.htm).
 • HOTELE: TIVOLI MARINA 5* (www.tivolihotels.com) D.PEDRO GOLF 4* (www.dompedro.com)
 • REZERWACJA, P?ATNO?CI – Zg?oszenia nale?y przesy?a? do Club & Travel.
Sugerujemy wcze?niejsze przesy?anie zg?osze? w celu unikni?cia odmowy potwierdzenia rezerwacji. Otwarta sprzeda? pakietów na 34th TAP OPEN prowadzona b?dzie do dnia 13.10.2011. Po tym terminie b?d? przyjmowane zg?oszenia jedynie z opcj? „na zapytanie”.
Wszystkie wymagane dane uczestników, szczegó?y przelotu (numer biletu lotniczego) oraz p?atno?ci nale?y przekaza? do dnia 18.10.2011.

Niedotrzymanie w/w terminów i warunków rezerwacji mo?e spowodowa? jej anulacj?.

UWAGA: pakiety dla uczestników turnieju s? sprzedawane TYLKO w oparciu o przeloty liniami TAP.

ANULACJE:

Po anulowaniu zamówienia w terminie pó?niejszym ni? 20 dni przed wyjazdem – koszty anulacji wynosz? 25 % ceny zarezerwowanego pakietu. W przypadku nie zg?oszenia si? na zawody – uczestnik zostanie obci??ony kwot? równ? 50% warto?ci zamówionych ?wiadcze?. W przypadku rezygnacji z udzia?u w turnieju -  wp?acone kwoty nie podlegaj? zwrotowi.
 
Uczestnicy otrzymaj? vouchery, które nale?y okaza? podczas rejestracji po przybyciu na zawody w TIVOLI MARINA. Vouchery nie s? konieczne do okazania podczas zakwaterowania.
 
TURNIEJ b?dzie rozgrywany na 72 do?kach. Zawodnicy zostan? podzieleni na 4 kategorie zgodnie z posiadanym handicapem EGA. Kopia CERTYFIKATU EGA musi by? przes?ana razem ze zg?oszeniem, a orygina? okazany podczas rejestracji zawodnika.  

PROGRAM ZAWODÓW:
 • DNI TRENINGOWE - 13-14 listopada 2011
  W przypadku ch?ci zamówienia konkretnej godziny prosimy o jak najszybsze przes?anie zamówienia do organizatora.
 • DNI TURNIEJOWE - 15 - 18 listopada 2011

 • DODATKOWE ATRAKCJE:
  - powitalna kolacja - 13 listopada 2011
  - Gala Dinner - 18 listopada 2011.
 
CENY PAKIETÓW (W EUR):

  Tivoli Marina
 D. Pedro Golf
CAR group
 SGLDBL
 SGL DBL
 A 1645 1425 1335 1240
 B 1675 1435 1345 1265
 C 1715 1445 1375 1280
 D 1745 1455 1395 1295
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SGBL Room = 1 pax / 1 car
DBLB = 2 PAX / 1 CAR

CENA PAKIETU ZAWIERA: 
 • Noclegi ze ?niadaniem bufetowym (7 noclegów),
 • Wynajem samochodu (7 dni),
 • Op?ata za wst?p na pole golfowe 6 dni,
 • Dwa posi?ki g?ówne
 • Przelot Warszawa – Faro – Warszawa w klasie ekonomicznej z mi?dzyl?dowaniem w Lizbonie.
Osoby nie bior?ce udzia?u w zawodach: w/w cena pomniejszona o 330 EUR.

UWAGA - WYNAJEM SAMOCHODU:
 • Dla osób wykorzystuj?cych pakiet DBL dla 1 osoby – dop?ata 50 EUR grupa samochodów A i B
 • Dla osób wykorzystuj?cych pakiet DBL dla 1 osoby – dop?ata 60 EUR grupa samochodów C i D
 • CDW / TW / UNLIMITED KILOMETERS -TAX  -  ALL INCLUDED
 • Depozyt, ubezpieczenie indywidualne oraz paliwo - NIE JEST WLICZONE do CENY PAKIETU.
DODATKOWY NOCLEG (bez op?aty za wej?cie na pole golfowe, ceny w EUR):

A/B
 130 105 95 80
 C/D 150115
 110 90
 
 
 
 
 
PRZELOT:
Wy?ej wymienione ceny pakietów obejmuj? przelot z Warszawy do Faro i z powrotem w nast?puj?cych terminach:
 • Wylot:
  - 12 listopada 2011: Warszawa – Lizbona – Faro
 • Powrót:
  - 19 listopada 2011: Faro – Lizbona – Warszawa

Rezerwuj >>>

Salon Reklamy