Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Sabbatical Prosperity Coaching - USA: Arizona, Utah, Nevada
20 - 30 wrze?nia 2011 lub 30 wrze?nia - 10 pa?dziernika 2011 lub 20-30 marca 2012


kanion10 intensywnych dni sp?dzonych w fascynuj?cych miejscach na zachodniej pó?kuli, w inspiruj?cym elitarnym towarzystwie z asyst? profesjonalnych Coachów Instytutu Prosperity. To nowatorska formu?a coachingu sytuacyjnego, poprzez do?wiadczanie. Intensywno?? pracy wewn?trznej pot?guje niecodzienno?? otoczenia i energia inspiruj?cej przyrody.


Sabbatical Prosperity Coaching to propozycja dla ka?dego , kto potrzebuje zmiany, kogo czekaj? nowe wyzwania i obowi?zki, kto szuka sensu ?ycia, kto si? zagubi? i jest na rozdro?u w swoim zwi?zku, karierze, relacjach, kogo czeka podj?cie wa?nych decyzji ?yciowych…

 

 • znajdujesz si? na kraw?dzi wypalenia zawodowego?
 • potrzebujesz przerwy?
 • chcesz przemy?le? swoje ?yciowe plany?
 • od?wie?y? swoj? wra?liwo???
 • na?adowa? akumulatory energii i motywacji?
 • odpocz?? w inspiruj?cym towarzystwie?
 • odkry? ?ród?o swojej si?y i poczu? si? sob??
 • odpowiedzie? sobie na pytanie „co dalej”…


Nasz program zapewnia wsparcie na wielu p?aszczyznach, m.in.:
w karierze:

 • doda ci wi?cej energii, zdob?dziesz dystans i wi?ksz? pewno?? tego czego chcesz,
 • zyskasz nowe zasoby energii i kreatywno?ci,
 • odkryjesz nowe mo?liwo?ci …


w ?yciu osobistym:

 • zyskasz now? perspektyw? i ?wiadomo?? siebie i swoich potrzeb,
 • w zgodzie ze sob? zdefiniujesz swoje plany ?yciowe,
 • rozbudzisz w sobie ?wie?o??, wra?liwo?? i intuicj?, która pozwoli Ci zaspokoi? potrzeb? autentyczno?ci.
 • odwiedzisz fascynuj?ce, niesamowite miejsca, których energia i pi?kno na zawsze zostanie z tob?, by Ci? wspiera? w twoim codziennym ?yciu.

 
Z tych i tysi?ca innych powodów warto wybra? si? z nami na Sabbatical  Prosperity Coaching do USA.
Sesje odbywaj? si? m.in. w:

 • Las Vegas,
 • Sedonie – w duchowym centrum Ameryki.
 • Wielkim Kanionie rzeki Kolorado,
 • Monument Valley,
 • Zion National Park.


Ka?dy dzie? ma motto przewodnie. W zale?no?ci od miejsca w którym przebywamy, inspiruje indywidualn? prac? wewn?trzn? ze wparciem Coachów Prosperity.
Las Vegas jest dla wielu symbolem komercji i materii, gdzie jak w soczewce skupiaj? si? ludzkie ??dze i nami?tno?ci.
Dlatego wybrali?my to miejsce, jako próg do przekroczenia i skonfrontowania si? z esencj? celu naszych ?yciowych wysi?ków i po??da?, po to, aby po odbyciu wewn?trznej podró?y, móc ustali? w?a?ciwe proporcje i cele zgodne z naszymi najg??bszymi pragnieniami.
Za granicami tego jak?e intryguj?cego miasta, które nazywamy Ró?? Pustyni rozpoczniemy podró? w g??b siebie – najbardziej fascynuj?c? wypraw?, podczas której procesy coachingowe b?dzie wzmacnia? magia przyrody i miejsc w których b?dziemy przebywa?.
Cena:
Koszt przy grupie minimum 10 –osobowej:  5100 USD + VAT 23%.

Cena obejmuje:

 • coaching w j.polskim ( 2 Coachów Instytutu Prosperity)
 • sesje indywidualne,
 • sesje grupowe,
 • 10 noclegów  w hotelach 3-4*, w pokojach dwuosobowych, istnieje mo?liwo?? dop?aty do pokoju jednoosobowego 1100 USD/ pobyt
 • transfery z/na lotnisko w Las Vegas, przejazdy autokarem wg trasy Las Vegas - Sedona, AZ -Grand Canyon –Monument Valley- Zion National Park – Las Vegas
 • us?ugi t?umacza,
 • ubezpieczenie podró?ne KL,NW, baga?u
 • oraz sesj? coachingow? przed wyjazdem.

Cena nie zawiera:
 • przelotu (ok. 3450-3950 PLN), wy?ywienia, biletów wst?pu do Parków Narodowych,  wizy (ok. 600 PLN).
Termin przyjmowania zg?osze?:
 • 15 lipca - zg?oszenia na pierwszy termin.
 • 15 sierpnia - zg?oszenia na termin drugi.


Propozycje przelotów I termin: 20-30.09.2011:

 LH3021 V 20SEP 2 WAWDUS      0900 1045                      
 LH 436 V 20SEP 2 DUSORD        1155 1405                      
 LH9182 V 20SEP 2 ORDLAS        1722 1910                     
 LH9201 V 30SEP 5 LASORD        1437 2015                      
 LH 435 V 30SEP 5 ORDMUC        2050 1230+1                    
 LH1614 V 01OCT 6 MUCWAW     1445 1615   
Koszt po??czenia ok. 3500 PLN

Lub

BA 847 Y 20SEP 2 WAWLHR        1155 1340                     
BA 275 Y 20SEP 2 LHRLAS           1625 1845                     
BA 274 H 30SEP 5 LASLHR           2045 1430+1                    
BA 848 H 01OCT 6 LHRWAW         1905 2230        
Koszt po??czenia ok. 3800 PLN

Propozycje przelotów II termin  30.09-10.10.2011:  

LO 001 V 30SEP 5 WAWORD         1210 1520                     
LO4413 V 30SEP 5 ORDLAS           1726 1917                     
LO4412 V 10OCT 1 LASORD           0829 1400                     
LO 002 V 10OCT 1 ORDWAW        1725 0955+1
Koszt po??czenia ok. 3450 PLN

Lub

BA 847 K 30SEP 5 WAWLHR          1155 1340                     
BA 275 K 30SEP 5 LHRLAS              1625 1845                     
BA 274 K 10OCT 1 LASLHR             2045 1430+1                    
BA 848 K 11OCT 2 LHRWAW         1905 2230          
Koszt po??czenia ok. 3950 PLN       

III termin: 20-30 marca 2012      

Podane ceny s? orientacyjne i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od dost?pno?ci miejsc w chwili za?o?enia rezerwacji. Podana orientacyjna cena obowi?zuje za przelot w podanych powy?ej datach. Wszelkie zmiany dat podró?y oraz ró?nice w kursach dewizowych i op?atach paliwowych mog? spowodowa? zmian? ceny biletu.

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

Chiny - rejs po Jangcy

W?ochy - Rzym i Neapol

Islandia - Grenlandia

Grecja

Salon Reklamy