Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

INDIE-konferencja i wypoczynek
Wyjazd do Indii 1-12 luty 2012


indie_konfstokrotkaWyjazd tylko dla Kobiet
Po??cz przyjemne z po?ytecznym: udzia? w mi?dzynarodowej konferencji “Women&Technology” z atrakcyjnym programem wycieczki objazdowej po Indiach.

01 Luty’12 / ?roda    wylot z Warszawy
LH1347 L 01FEB 3 Warszawa-Frankfurt 0925 1115 E90 E 0
LH 754 L 01FEB 3 Frankfurt-Bengaluru 1230 0130+1 744 E 0

02 Luty’12 / czwartek przylot do Bangalore,
Przylot do Bangalore, przejazd do hotelu, czas wolny.
Kolacja i nocleg w Bangalore.

Bangalore jest stolic? stanu Karnataka. Miasto zosta?o za?o?one przez Kempa Gauda w XVI wieku. Od tamtej pory jest uwa?ane za wa?ne miasto-fortec?, pod rz?dami Hyder Ali and Tipu Sultan. Bangalore jedno z najbardziej przyjaznych miast Indii. Jest ono s?ynne z powodu Vidhan Soudha czyli jednego z najciekawszych budynków w Indiach. Jednym z zielonych p?uc miasta jest Cubban Park, pi?knie ulokowany, pe?en kwitn?cych drzew. Inne atrakcje tego miasta to pi?kne i popularne Ogrody Lalbagh, Pa?ac Su?tana Tipu, i Bull Temple, która jest jedn? z najstarszych ?wi?ty? w Indiach.

03 -5 Luty’12 / pi?tek-niedziela UDZIA? W KONFERENCJI
Poranny transfer z hotelu na konferencj?. Udzia? w konferencji, transfer powrotny.
Nocleg w Bangalore.

06 Luty’12 / poniedzia?ek BANGALORE – SHRAVANABELAGOLA – HASSAN (180 Kms / 04 H)
Po ?niadaniu przejazd do Hassan, postój w Shravanabelagola - jednym z najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych.

Shravanabelagola po?o?one jest  pomi?dzy wzgórzami Vindhyagiri i Chandragiri, znane szczególnie jako wa?ny o?rodek kultowy d?inizmu.
Nocleg w Hassan, malowniczym mie?cie po?o?onym 180 km od Bangalore.

07 luty’12 / wtorek        HASSAN – BELUR – HALEBID – HASSAN
Wycieczka do Halebid, staro?tnej stolicy Hoysalas i Belur, aby zobaczy? jedyn? czynn? ?wi?tyni? Hoysala.
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg w Hassan.

HALEBID  to niespotykana ?wi?tynia, zbudowana na kszta?t gwiazdy. Jest unikalna pod wzgl?dem rze?biarskim. ?ciany s? niezwykle bogato zdobione p?askorze?bami. Kompleks ?wi?ty? zawiera ciekawe muzeum ze statuetkami odkrytymi podczas prac archeologicznych.

BELUR po?o?ony jest nad rzek? Yagachi River in Belur. To jedyna czynna ?wi?tynia Hoysala, sztandarowy przyk?ad indyjskiej architektury ?redniowiecznej i tzw. stylu majsurskiego. ?ciany ?wi?ty? pokryte s? wspania?ymi rze?bami przedstawiaj?cymi sceny mitologiczne i erotyczne.

08 Luty’12 / ?roda    HASSAN – SRIRANGAPATNAM – MYSORE (125 KMS/ 03 H)
Transfer do Mysore (125 KMS/ 03 H), po drodze postój w Srirangapatanam z wizyt? w stolicy Su?tana Tipu. Letni pa?ac zbudowany w 1784 roku w indo-sakralnym stylu, pi?knie malowany.
Warto zobaczy? fort z meczetem i ?wi?tyni? Ranganathaswamy dedykowan? Vishnu.
Przyjazd do Mysore, zakwaterowanie w hotelu, zwiedzanie wzgórz Chamudni Hills, aby zobaczy? ogromne Nandi Bull wyrze?biony z monolotu skalnego oraz Pa?ac Mysore Palace – .eden z najpi?kniejszych palaców po?udniowych Indii, z pi?kn? galeri? sztuki i z?otym tronem w kszta?cie s?onia. Kolacja i nocleg w Mysore.

09 luty’12 / czwartek   MYSORE
Wizyta w unikalnej ?wi?tyni Chennakesava (nazywanej Kesava lub Keshava temple) w Somanathapura, 35 km od Mysore, zbudowanej w 1268 r. za panowania Hoysala king Narasimha III.
Czas wolny, kolacja i nocleg w Mysore.

10 Luty’12 / pi?tek    MYSORE – BANGALORE (140 Kms / 03 Hrs) – MUMBAI (Flight)
Wykwaterowanie i przejazd na lotnisko do Bangalore. Przelot do Mumbaju.
Kolacja i nocleg w Mumbaju.

11 Luty ’12 / sobota    MUMBAI
Poranna wizyta w jaskiniach Elephanta Caves, 9 Km od Mombaju, na wyspie. Jaskinie si?gaj? histori? 7 wieku n.e. Po po?udniu zwiedzanie Mombaju: ?wi?ty?, Parku Kamala Nehru, wisz?cych ogrodów Ferozshah Mehta. Wizyta w Mani Bhawan, gdzie Mahatma Gandhi sp?dzi? 17 lat. Zwiedzanie Muzeum Prince of Wales z kolekcj? miniatur. Po?egnalna kolacja.
Przejazd na lotnisko, odlot do Polski oko?o pó?nocy.
4 LH 765 L 12FEB 7 Mumbai-Monachium 0120 0525 333 E 0
5 LH1610 L 12FEB 7 Monachium-Warszawa 0635 0805 E95 E 0

Cena wyjazdu:

 • Pobyt w terminie 2-11.02.2012 - 9990 PLN za osob?, koszt udzia?u w konferencji nie jest jeszcze znany.
 • Wiza do Indii oko?o 250 PLN, wraz z op?at? za po?rednictwo wizowe.

Cena pobytu zawiera:
 • przelot,
 • zakwaterowanie w pokojach standardowych 2-osobowych w hotelach 4* ze ?niadaniami, 10 noclegów,
 • opiek? przewodników w j?zykiem angielskim we wszystkich miastach,
 • op?aty wst?pu do wszystkich obiektów zwiedzanych,
 • przejazdy i posi?ki zgodnie z programem,
 • ubezpieczenie podró?ne,
 • przelot z Bangalore do Mumbaju 10 lutego,
 • podatki.

Cena nie zawiera:
 • prywatnych wydatków, napiwków, op?at za korzystanie z aparatów fotograficznych lub video kamery, posi?ków innych ni? wymienione w programie.
 • napoje do kolacji w??czonych do ceny p?atne dodatkowo na miejscu.


Rezerwuj >>>

RPA – kraj s?o?ca i u?miechu

Salon Reklamy