Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Kostaryka
Termin: 20.03-5.04.2011. Cel naszego wyjazdu to: relaks i regeneracja, przygoda i zabawa.


tukanstokrotkaWyjazd tylko dla Kobiet
 
Kostaryka to najszcz??liwszy i najbardziej zielony kraj na ?wiecie. Ticos, czyli mieszka?cy Kostaryki, ?yj? najd?u?ej, najbardziej ciesz? si? z ?ycia, degraduj? te? przyrod? w o wiele mniejszym stopniu ni? inni mieszka?cy naszej planety. Na Kostaryce nie istnieje armia, mieszka?cy s? przyja?ni i u?miechni?ci. Zwyczajowe pozdrowienie na Kostaryce to Pura Vida, co znaczy „czyste ?ycie”. ?ycie na Kostaryce to kwintesencja istnienia!

Zabierzemy Was w podró? do „kraju-raju”. 30 proc. powierzchni kraju to dzika przyroda i rezerwaty, przeogromne  bogactwo przyrody: rzeki, wodospady, góry, wulkany, gor?ce ?ród?a, nieprzebyta d?ungla z tysi?cami gatunków zwierz?t: ?ó?wiami, krokodylami, leniwcami, kajmanami, ma?pami, jaguarami, oposami . Nad g?owami b?d? nam fruwa? wielobarwne motyle, kolorowe papugi i tukany, czaple. Bezkresne pla?e tego kraju oblewaj? pot??ne wody Pacyfiku (zachodnie wybrze?e) i Morza Karaibskiego (od wschodu).

1. dzie? :  / Przelot Warszawa-San Jose/.

Przylot do San Jose nad ranem tamtejszego czasu. Przejazd klimatyzowanym busem do hotelu Eco-lodge Mystica po?o?onego w pó?nocno-?rodkowej cz??ci Kostaryki. Droga wije si? w?ród w?wozów i lasów deszczowych. Po drodze lunch. Podczas wycieczki okr??ymy jezioro Arenal (najwi?ksze sztuczne jezioro Ameryki ?rodkowej). Wieczorem kolacja we w?oskiej restauracji w?ród dziewiczej przyrody - pizza z prawdziwego w?oskiego pieca z widokiem na wulkan. Zakwaterowanie w hotelu Eco-lodge Mystica.

2. dzie? : / B??kitny Wodospad/

Poranna joga dla ch?tnych, ?niadanie. Zaczynamy zapoznawa? si? z Kostaryk?, wyczuwa? jej czarodziejsk? atmosfer?. Wycieczka do Rio Celeste   (B??kitna Rzeka i wodospad) i wg??b d?ungli. K?piel w turkusowych wodach wodospadu. Po tym oczyszczaj?cym i energetyzuj?cym do?wiadczeniu obiad w hoteliku Eco-lodge La Carolina w d?ungli. B?dzie to typowy posi?ek, który jada si? na Kostaryce. Specjalnie dla nas przygotuj? je mieszkaj?ce tu kobiety. Dla ch?tnych b?dzie te? okazja zanurzenia si? w rzece Rio Celeste oraz mo?liwo?? relaksu w naturalnym jacuzzi z kamieni ogrzewanych ogniem. Pó?nym popo?udniem  powrót do Eco-lodge Mystica. Wieczorna joga dla ch?tnych. Kolacja.

3. dzie?:

Dzie? wolny. Poranna joga dla ch?tnych, ?niadanie. Spacer do Wielkiego Drzewa , które jest domem dla setki male?kich nietoperzy. Relaks w hamaku, na trawie, mo?liwo?? poddania si? odpr??aj?cemu masa?owi w Spa na drzewie .

4. dzie?: / Wisz?ce Ogrody Bridges i Gor?ce ?ród?a /

Poranna joga dla ch?tnych, ?niadanie. Wyjazd do Arenal Hanging Bridges - niesamowita przechadzka po wisz?cych mostach i platformach,  które rozwieszone s? na koronach drzew. Trasa ma 3km i sk?ada si? z 8 wiszacych mostów o d?ugo?ci od 50 do 170 m, po?o?onych na wysoko?ci od 12 do 60m. St?d doskonale widoczny jest zapieraj?cy dech w piersiach majestatyczny wulkan Arenal. Po po?udniu czeka na nas k?piel w gor?cych ?ród?ach Eco Thermales  u podnó?a wulkanu Arenal. Po b?ogiej k?pieli tradycyjna  kolacja kostarykanska  i powrót do hotelu.


5. dzie?:

Poranna joga, ?niadanie. Ten dzie? sp?dzimy na relaksie, i pogaw?dkach z w?a?cicielami naszego hoteliku o kuchni w?oskiej. B?dziemy mog?y skorzysta? z zabiegu reiki i pos?ucha? historii jak marzenia  zamieniaj? si? w rzeczywisto??. Wybierzemy si? te? na spacer po okolicznych wzgórzach. To niesamowita okazja by podgl?da? bujn? ro?linno?? Kostaryki oraz ?ycie dzikich zwierz?t. Dla ch?tnych wyprawa po wzgórzach konno (*dodatkowo p?atna). Lunch w Eco-lodge Mystica. Popo?udniu joga dla ch?tnych. Wieczorem kolacja przy kominku w hotelu.


6. dzie?: / Sp?yw rzek? na pontonach /

Poranna joga dla ch?tnych, ?niadanie. Tego dnia b?dziemy mieli do wyboru ró?ne przyjemno?ci. W?ród nich sp?yw rzek? na wielkich pontonach. Nie b?dzie nudno, rzeka wije si?, czasem zwalnia, czasem przyspiesza. Na brzegach b?dziemy mogli obserwowa? ?yj?ce tu dzikie zwierz?ta. To niesamowite wra?enia z dzikiego safari w Ameryce ?rodkowej. Pó?niej odpr??aj?ca k?piel w wartkich strumykach i obiad w kostarykanskiej restauracji z widokiem na rzek?. Pó?nym popo?udniem powrót do hotelu. Wieczorem masa?e i joga oraz  medytacja w?ród dzikiej przyrody nad szemrz?cym strumykiem.  

7. dzie?:

Poranna joga dla ch?tnych , ?niadanie. Spacer nad jezioro Arenal. Relaks na pla?y. Dla  lubi?cych wyzwania dodatkowo lekcja windsurfingu (*dodatkowo p?atna). Wycieczka po okolicznych wzgórzach i dolinach w?ród egzotycznej przyrody. Mo?e uda nam si? spotka? drzemi?cego na drzewie leniwca, ma?p? wyjca lub rodzin? pizotów. Wieczorem joga dla ch?tnych  i masa?e. Kolacja.

8. dzie?: / Mapa Marze? /

Poranna joga dla ch?tnych , ?niadanie. Mapa Marze? to niezwyk?a i bardzo skuteczna metoda, która pomaga spe?nia? marzenia. Pozwala nam tak?e znale?? drog? do nas samych, oswoi? l?ki i nabra? pewno?ci siebie, bo to, czego pragniemy zwykle jest w naszym zasi?gu ale nie wiemy jak skutecznie po to si?gn?c. Mapa marze? to kola? z powycinanych z pismi gazet ilustracji, tytu?ów, rysunków, które w symboliczny sposób przedstawiaj? o czym marzysz. Gdy wybierasz je, wycinasz i nalepiasz na swój arkusz, porz?dkujesz swoje marzenia, koncentrujesz si? na nich i sprawiasz, ?e staj? si? mo?liwe do spe?nienia. Robi? j? ludzie na ca?ym ?wiecie. przekonasz si? ile Kostaryka?ska mapa marze? wniesie do Twojego ?ycia.

9. dzie?: / Montezuma /

  Poranna joga dla ch?tnych , ?niadanie. Opuszczamy pó?nocna cz??? Kostaryki i udajemy si? w kierunku Pó?wyspu Nicoya do miejscowo?ci Montezuma. Tu w programie przeprawa promem, w trakcie karaoke z lokalnymi mieszka?cami.
?piewa ka?dy i ka?dy jest g?o?no oklaskiwany. Pura Vida! Nazwa miejscowo?ci Montezuma oznacza „Pal?c? Gór?”. Niegdy? by?a to mekka hipisów - st?d pochodzi jej nazwa. Dzi? Montezuma znana jest z popularnej tutaj jogi oraz ca?ych spo?eczno?ci praktykuj?cych uzdrawianie przez sztuk?. Na miejscu zjemy lunch ze zdrowej ?ywno?ci i udamy si? na zas?u?ony odpoczynek. Zakwaterowanie w  po?o?onym na pla?y , pi?ciogwiazdkowym rajskim hotelu Ylang Ylang . Dla ch?tnych joga na platformie z widokiem na ocean lub  odpr??aj?ce masa?e. Wieczorem kolacja przy ?wiecach i szumie oceanu.  

10. dzie?:

Rano joga dla ch?tnych na pla?y. Po ?niadaniu przechadzka po uroczym miasteczku Montezuma. B?dzie okazja do zakupienia pami?tek i kolorowych ciekawych  ciuszków  w male?kich lokalnych sklepikach. Relaks na pla?y i k?piele w spienionych wodach oceanu.

11. dzie?: /Rezerwat Cabo Blanco/

Poranna joga dla ch?tnych na pla?y. Po  ?niadaniu  wyruszymy w drog?. Nasz dzisiejszy cel to wyprawa w d?ungl? na terenie rezerwatu Cabo Blanco. Kilka s?ów o rezerwacie Cabo Blanco - to pierwszy rezerwat Kostaryki za?o?ony w latach 50. przez szwedzkiego emigranta Nilsa Olafa Wessberga, który kupi? w pobli?u Montezumy farm?. Nie mog?c znie?? widoku niszczonej przyrody. Za pieni?dze sponsorów kupi? kawa? ziemi i za?o?y? rezerwat. Niestety, Wessberg zosta? zamordowany przez przeciwników rezerwatu w 1975 r. Dzi? w Cabo Blanco ?yj? dzikie koty (m.in. pumy, jaguary i oceloty), jelenie, liczne gatunki ma?p, pekari oraz wiele innych zwierz?t. My odb?dziemy tu 1,5 h w?drówk?-wspinaczk? w d?ungli. Nagrod? b?dzie bajkowa pla?a na terenie rezerwatu. Wieczorem kolacja, a potem ta?ce latino w lokalnej dyskotece  i dla wytrwa?ych ogl?danie wschodu s?o?ca na pla?y.

12. dzie?:

?niadanie. Odpoczynek po ta?cach: Do wyboru hamak, pla?a, basen lub ocean. Lunch w  miasteczku. Pó?niej dla ch?tnych jazda konna po pla?y (*dodatkowo p?atna). Po po?udniu zajmiemy si? naszymi cia?ami: stretching, medytacja, masa?e. Wieczorem kolacja w hotelu.    

13. dzie?:

Poranna joga dla ch?tnych, ?niadanie. Wycieczka na Wysp? Tortuga  – wysp? w kszta?cie ?ó?wia . B?dziemy wypatrywa? ?ó?wi i delfinów. Tam snorkeling - najprostsza forma aktywnej obserwacji ?ycia podwodnego. B?dziemy wyposa?one w mask?, fajk? i p?etwy. Unosz?c si? na powierzchni wody z zanurzon? twarz?, obserwowa? b?dziemy to, co dzieje si? pod nami. Lunch na pla?y. Pó?nym popo?udniem powrót do hotelu. Kolacja


14. dzie?: /Wodospad El Chorro/

Poranna joga dla ch?tnych, ?niadanie . Spacer wzd?u? pla?y, a? do wodospadu El Chorro, który wp?ywa bezpo?rednio do oceanu. Po po?udniu joga dla ch?tnych, terapeutyczne masa?e. Relaks nad basenem.
Kolacja przy ?wiecach w hotelu.

15. dzie?:

Poranna joga dla ch?tnych, ?niadanie. Leniwy dzie?…..Pla?a, s?o?ce, ocean. Po po?udniu  wyruszamy do San Jose. Nocleg w Hotelu Best Western.

16. dzie?:

Rano wylot z San Jose

17. dzie?:

L?dowanie w Warszawie. Pura Vida!

Termin: 20.03-5.04.2011.
Cena: 14200 PLN.

Zg?oszenia do 5.01.2011.
Zaliczka 5000PLN p?atna na konto biura Podrózy CLUB&TRAVEL: WP?ATY NA KONTO BRE Bank S.A. XI Filia o/Warszawa 79 1140 1977 0000 2950 8900 1001 z dopiskiem: Kostaryka - LEKTYKA

Ilo?? miejsc ograniczona do 10.


Cena zawiera:

 • przelot na trasie Warszawa-Frankfurt-San Jose San Jose-Frankfurt-Warszawa,
 • zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych  Eco-lodge Mystica www.mysticaretreat.com +3* i luksusowych namiotach-bungalowach 4* w hotelu YlangYlang www.ylangylangbeachresort.com,
 • wy?ywienie wg programu: 2 posi?ki dziennie wraz z napojami. W niektóre dni 3 posi?ki dziennie – zgodnie z programem,
 • opiek? 2 organizatorek z j. polskim,
 • us?ugi przewodników lokalnych,
 • transfery klimatyzowanym minibusem,
 • atrakcje wymienione w programie wraz z biletami wst?pu,
 • ubezpieczenie podró?ne.


Cena nie zawiera:

 • osobistych wydatków,
 • napojów alkoholowych i innych us?ug nie wymienionych w programie,
 •  napiwków dla tragarzy i kierowcy,
 • op?aty wyjazdowej 26 USD/osoby.


*Nie ma obowi?zku wizowego dla obywateli RP, którzy maj? zamiar przebywa? w Kostaryce nie d?u?ej ni? 90 dni. Paszport powinien by? wa?ny minimum 6 miesi?cy od dnia przekroczenia granicy. Wymagane jest okazanie biletu powrotnego b?d? umo?liwiaj?cego kontynuacj? podró?y. S?u?by imigracyjne mog? za??da? okazania ?rodków p?atniczych w wysoko?ci wystarczaj?cej na pokrycie kosztów pobytu (w stosunku do obywateli polskich nie jest to jednak wymóg stosowany rygorystycznie). Tury?ci podró?uj?cy samolotem powinni pami?ta?, ?e obowi?zuje op?ata  lotniskowa pobierana przy wyje?dzie w wysoko?ci 26 USD od osoby. Op?aty te mo?na wnie?? wy??cznie w gotówce, w dolarach lub walucie miejscowej przeliczonej po kursie dnia. Szczepienia nie s? wymagane.Rezerwuj >>>

RPA – kraj s?o?ca i u?miechu

Salon Reklamy