Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Z wizyt? u ?w. Miko?aja
Jednodniowa wycieczka do siedziby ?w. Miko?aja - 4.12.2010


rovaniemiZamiast czeka?, a? ?wi?ty niepostrze?enie noc? podrzuci podarki pojed? z dzie?mi po prezenty do Fi?skiej siedziby ?wi?tego Miko?aja w Rovaniemi. Zapewniony atrakcyjny program wycieczki, m.in. przejazd zaprz?giem z reniferami, przejazd psim zaprz?giem Husky, udzia? w ceremonii szamana Lapplandu, safari na saniach motorowych, zwiedzanie wioski i poczty ?w. Miko?aja oraz oczywi?cie spotkanie z samym ?wi?tym Miko?ajem.

Program wyjazdu:

Dzie? 1 – 04/12/2010 – SOBOTA
04:00 - zbiórka na lotnisku Ok?cie w Warszawie,
06:00 - odlot samolotem z Warszawy do Rovaniemi, przez Katowice (czas lotu ok. 3 godz.),
11:00 - przylot do Rovaniemi,
18:00 - przejazd na lotnisko w Rovaniemi,
19:30 - wylot z Rovaniemi do Warszawy, przez Katowice ( czas lotu ok. 3 godz.),
21:30 - l?dowanie w Warszawie.

W programie:

 • Przejazd zaprz?giem z reniferami
 • Przejazd psim zaprz?giem - husky
  Przeje?d?aj?c przez jedn? z wyznaczonych tras po dró?kach le?nych uczestnicy zapoznaj? si? z wra?eniami podró?y saniami oraz maj? okazj?  z bliska obserwowa? wspania?e renifery i psy rasy husky.
 • Ceremonia szamana Lapplandu
  W tradycyjnej lapo?skiej chacie przy ognisku szaman opowiada ciekawe historie.
 • Safari na saniach motorowych
  W ramach programu uczestnicy wezm? udzia? w pó?godzinnej przeja?d?ce motorowymi saniami, podczas której pod opiek? przewodnika grupy ka?dy sam poprowadzi swój pojazd. W jednym poje?dzie mieszcz? si? dwie osoby, kierowanie saniami odbywa si? na zmian?.
 • Po obiedzie SNOW FUN czyli LICZNE ZABAWY w tym hokej na lodzie, jazda na sankach
 • PUNKT PROGRAMU – SPOTKANIE ZE ?WI?TYM MIKO?AJEM!
  Jest to jeden z najbardziej emocjonuj?cych punktów programu! W nastrojowej drewnianej chacie czeka na dzieci Miko?aj. Dla dzieci poni?ej lat 12 – niespodzianka w postaci specjalnego prezentu!
 • Zwiedzanie wioski i poczty ?w. Miko?aja to ostatni punkt programu. W urz?dzie pocztowym istnieje okazja do nadania listu z oryginalnym znaczkiem lapo?skim. Dla zainteresowanych zakupy w sklepikach Santa Claus Village!

Cennik:

 • cena pakietu dla osoby doros?ej: 519,00  EURO
 • cena pakietu dla dziecka: 489,00  EURO
 • dzieci do 2 lat podró?uj? BEZP?ATNIE.


Cena zawiera :

 • przelot
 • wy?ywienie (ciep?e danie w tym zupa + drugie danie + deser) oraz woda mineralna
 • transfery na miejscu
 • opiek? pilota


Cena nie zawiera:

 • wydatków w?asnych
 • posi?ku na pok?adzie samolotu     


WA?NE INFORMACJE

 • przesuni?cie w czasie: + 1 godzina
 • odzie?: na czas podró?y proponujemy odzie? sportow?, odpowiedni? do zimowej pory roku. Na miejscu przed rozpocz?ciem programów jest mo?liwo?? przebrania si?. W zwi?zku z tym nie ma konieczno?ci podró?owania samolotem w odzie?y zimowej. Dla doros?ych zapewniamy odzie? thermo (specjalne overale z materia?u wodoszczelnego). Pozosta?? odzie? uzupe?niaj?c? (czapka, szal, r?kawiczki, buty wodoodporne) ka?dy uczestnik przywozi ze sob?!
 • Nie mo?na dokona? wst?pnej rezerwacji.
 • Wp?ata ca?ej kwoty gwarantuje potwierdzenie uczestnictwa w imprezie.

Rezerwuj >>>

Salon Reklamy