Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Wietnam i Kambod?a


terasyWyjazd do krainy naturalnego pi?kna,
o bogatej i nadzwyczajnej kulturze.
W programie m. in.: zwiedzanie Hanoi, Delty Mekongu, Sajgonu, Hoi An, Angkor oraz rejs po Zatoce Halong. Przerywnikiem atrakcyjnego programu zwiedzania b?dzie odpoczynek na egzotycznych pla?ach Hoi An.
Termin: 17-31 stycznia 2011.


Dzie? 1  - 17.01.2011
Wylot z warszawy o 22.40.

Dzie? 2 – 18.01.2011
Przylot do HANOI godz. 15.00 (kolacja)
Przywitanie przez przewodnika na lotnisku w Hanoi. Transfer do hotelu. Krótkie zwiedzanie miasta m.in. ?wi?tynia Ngoc Son i jezioro Hoan Kiem. Wieczorem udzia? w przedstawieniu b?d?cym doskona?? mo?liwo?ci? zapoznania si? z miejscow? mitologi?, kultur? oraz obyczajami. Kolacja w formie bufetu w restauracji Brother Café. Nocleg w Hanoi.

targDzie? 3 – 19.01.2011: HANOI - HALONG BAY  - nocleg na statku (?niadanie,lunch,kolacja)
Rankiem wyp?yni?cie z Halong Bay (Zatoka Lataj?cego Smoka wpisana na list? dziedzictwa UNESCO dzi?ki tysi?com wapiennych wysp). Przybycie do Halong oko?o 12:00. Zakwaterowanie na d?once. ?wie?e owoce morza na lunch. Mo?liwo?? zwiedzenia krasowych grot, sp?ywu kajakowego (opcjonalnie) lub po prostu k?pieli i pla?owania. Kolacja i nocleg na statku.

Dzie? 4 – 20.01.2011: HALONG BAY - HANOI (?niadanie, brunch)
Wietnamczycy nazywaj? Morze Po?udniowochi?skie Morzem Wschodnim mo?na si? wi?c domy?la? jak zjawiskowy musi by? wschód s?o?ca nad wysepkami w zatoce. Rejs mi?dzy wysepkami, nazywanych poprzez skojarzenia, jak na przyk?ad Wyspa ?agiel, Ska?a G?owa Rybaka, Ska?a Motyl lub Wysepka ?ó?w. Powrót na nadbrze?e Halong i do Hanoi. Po drodze zwiedzanie ?wi?tyni Literatury, przeja?d?ka na cyclo po starej dzielnicy miasta i przygl?danie si? ?yciu codziennemu mieszka?ców. Kolacja we w?asnym zakresie. Nocleg w Hanoi.

Dzie? 5 – 21.01.2011: HANOI - MAI CHAU (?niadanie, lunch, kolacja)
Wyjazd z Hanoi i podró? 150km poprzez malownicze tereny do Mai Chau. Lunch w miejscu zakwaterowania. Spacer do pobliskich wiosek Pom Coong i Lac. Mo?liwo?? zakupienia lokalnych r?kodzie?. Kolacja w miejscu zakwaterowania po??czona z tradycyjnym pokazem tanecznym. Nocleg w domkach w Mai Chau.


Dzie? 6 – 22.01.2011: MAI CHAU - HANOI - DANANG -  HOI AN (?niadanie, kolacja)
Rano przejazd na lotnisko w Hanoi i przelot do Danang. Na miejscu transfer do Hoi An. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja w lokalnej restauracji.

Dzie? 7 – 23.01.2011: HOI AN  (?niadanie, lunch)
Spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Powitalny drink w mie?cie Hoi An, nast?pnie wizyta na bazarze. Przep?yni?cie rzek? Thu Bon do restauracji Red Bridge, gdzie odb?dzie si? lekcja gotowania. Lunch. Po po?udniu spacer po staro?ytnej cz??ci Hoi An, przej?cie Mostem Japo?skim, wizyta w milcz?cym Chinese Assembly Halls, domach handlowych, pagodach, odwiedzenie bazaru nad rzek? Thu Bon, na którym mo?na si? zaopatrzy? w lampiony, jedwab lub zleci? uszycie odzie?y w 1 dzie?. Kolacja we w?asnym zakresie. Nocleg w Hoi An.

Dzie? 8 – 24.01.2011: HOI AN (?niadanie, kolacja)
Czas wolny, który mo?na przeznaczy? na pla?owanie i relaks. Kolacja w hotelu (ustalone menu, bez napojów). Nocleg w Hoi An.

Dzie? 9 – 25.01.2011: HOI AN (?niadanie, kolacja)
Czas wolny, który mo?na przeznaczy? na pla?owanie i relaks. Kolacja w hotelu (ustalone menu, bez napojów). Nocleg w Hoi An.

wietnamDzie? 10 – 26.01.2011: HOI AN - DANANG - HO CHI MINH CITY (?niadanie, kolacja)
Transfer na lotnisko w Danang. Lot do Ho Chi Minh. Na lotnisku przywitanie przez przewodnika i transfer do Sajgonu. Zwiedzanie miasta, Notre Dame Cathedral, budynku Poczty i dawnego Pa?acu Prezydenckiego. Odwiedzenie bazaru Ben Thanh Market, gwarnego miejsca oferuj?cego ?ywno??, ubrania, kwiaty, artyku?y drewniane, emaliowane itp. Lunch we w?asnym zakresie. Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w Sajgonie.

Dzie? 11 – 27.01.2011:  HO CHI MINH CITY – DELTA MEKONGU (?niadanie, obiad )- HO CHI MINH CITY – SIEMREAP
Podró? do serca delty Mekongu, znanej ze swoich kolosalnych pól ry?owych i pi?knych krajobrazów. Zwiedzanie pagody Vinh Trang. Wycieczka ?odzi? po Mekongu do wyspy Phoenix, gdzie powstaj? r?kodzie?a i s?odycze z orzechów kokosowych. Przeja?d?ka bryczkami konnymi. Próbowanie ?wie?ych owoców sezonowych przy d?wi?kach muzyki na ?ywo. Przep?yni?cie kana?em do miejsca lunchu. Powrót do Ho Chi Minh.  O godzinie 19.35 odlot do Kambod?y do Siem Reap o, transfer do hotelu, nocleg.


Dzie? 12 – 28 .01.2011 : SIEMREAP – ANGKOR TOUR (B,L,D)
Wizyta w staro?ytnym mie?cie Angkor Thom,  7km od  Siemreap:  ?wi?tynie Bayon, Baphuan, Taras S?onia Elephant Terrace i Taras Króla Lepera. Podczas zwiedzania przeja?d?ka na s?oniu.   „Angkor Thom”, ostatnia stolica Wielkiego Imperium Khmerskiego. Miasto ma form? kwadratu otoczonego przez mur wysoko?ci 8 metrów i d?ugo?ci 4 kilometrów  z ka?dej ze stron.
Do miasta prowadzi 5 bram, z czego 4 obrazuj? strony ?wiata, a pi?ta prowadzi?a bezpo?rednio do Królewskiego Pa?acu. Zwiedzanie rozpoczyna si? od imponuj?cej kamiennej Bramy Po?udniowej, do której prowadz? dwa rz?dy 54 pos?gów obrazuj?cych bóstwa i demony. Figury te reprezentuj? 54 prowincje dawnego Wielkiego  Imperium Khmerów.
Po obiedzie wizyta   w ?wi?tyni Angkor Wat.   Wzniesiona na pocz?tku XII wieku najwa?niejsza buddyjska ?wi?tynia w kompleksie „Angkor Wat” uchodzi za arcydzie?o kambod?a?skiej architektury.
Kolacja z wyst?pem tancerzy Apsara.
Nocleg w Siemreap.

Dzie? 13 – 29 .01.2011: SIEMREAP – ANGKOR TOUR (B,L,D)
Podziwianie wschodu s?o?ca’ w ?wi?tyni  Angkor Wat . Powrót do hotelu na ?niadanie. Zwiedzanie
S?ynnych ?wiaty?: Prasat Kravan, Banteay Kdei, Sras Srong, Neak Poan, Eastern Mebon, Pre Rup and Preah Khan. Po obiedzie  zwiedzanie ró?owej  I przepi?knie rze?bionej ?wi?tyni Banteay Srey do oznacza “Kobieca Cytadela”.
Kolacja w Restauracji  Viroth , nocleg w Siemreap

wietnam_01Dzie? 14 – 30.01.2011 SIEMREAP – HANOI –  (B,L)
Wycieczka drewnian? ?ódk? po najwi?kszym  jeziorze s?odkowodnym w Azji : Tonle Sap  i wizyta u lokalnej spo?eczno?ci rybackiej.
„Chhong Khneas”. Jest to wioska rybacka, której mieszka?cy migruj? po  jeziorze, przenosz?c swój dobytek wraz ze wzrostem poziomu wody. Cech? szczególn? jeziora jest fakt, ?e w trakcie pory
deszczowej, zwi?ksza ono swoj? obj?to?? a? 5–krotnie !  Po obiedzie transfer na lotnisko.
Przelot do Hanoi: 19.45 – 21.25.

Dzie? 15 – 31.01.2011
Wylot o 00:10, przylot do Warszawy o 6:05.

Cena:

 • 10.960 PLN za 1 osob? przy grupie min 15 osób,
 • Zaliczka: 3.000 PLN  p?atna do 2 listopada 2010.Cena zawiera:  
 

 • przelot na trasie Warszawa-Hanoi-Danang-Ho Chi Minh-Siem Reap-Hanoi-Warszawa,
 • zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z ?azienkami w poni?szych hotelach  4*,
 • wy?ywienie wg program,
 • opiek? pilota z j. polskim,
 • us?ugi przewodników lokalnych,
 • transfery klimatyzowanym minibusem,
 • atrakcje wymienione w programie wraz z biletami wst?pu,
 • koszt wizy wietnamskiej i kambod?a?skiej,
 • ubezpieczenie podró?ne.


Cena nie zawiera:

 • osobistych wydatków,
 • napojów do posi?ków i innych us?ug nie wymienionych w programie.

 

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

Chiny - rejs po Jangcy

W?ochy - Rzym i Neapol

Islandia - Grenlandia

Grecja

Salon Reklamy