Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Indie w 10 dni
Marzec 2011


indie_01

 pink_flower_400_01Wyjazd tylko dla kobiet


 

Zdumiewaj?ca ró?norodno?? Indii oferuje wszystko, czego mo?na chcie? na wakacje. Ograniczone przez majestatyczne pasma Himalajów na pó?nocy i przez wspania?e wybrze?e otoczone trzema morzami na po?udniu, Indie s? kalejdoskopem krajobrazów, historycznych miejsc, królewskich miast, z?otych pla?, spowitych mg?? gór, barwnych ludzi, bogatych kultur i ?wi?t.

Trasa: Delhi - Agra - Jaipur - Goa

Indie, zawsze ciep?e i go?cinne, daj? osza?amiaj?cy wybór fascynuj?cych podró?y i mo?liwo?? zdobycia niezapomnianych do?wiadcze?.
Kraina legendarnego Taj Mahal oczarowuj?ca  turystów pi?knem natury, staro?ytnymi ?wi?tyniami, pa?acami i fortami, fascynuj?c? ró?norodno?ci? krajobrazów, kultur? i doskona?? kuchni?, pozostawia niezatarte wra?enie.

1 dzie?   przelot do Indii

2 dzie?   Przylot do Delhi  
W godz. porannych przylot do Delhi - stolicy Indii. Wyjazd na zwiedzanie starego i nowego Delhi. W programie Brama Indii o kszta?cie 42-metrowego ?uku triumfalnego, 72-metrowa wie?a zwyci?stwa Qutub Minar  z XIII wieku, Mauzoleum Humajuna  mogolskiego cesarza z XVI w., Meczet Jama Masjid - najwi?kszy meczet w Indiach, budynki Parlamentu, Sekretariatów i Pa?ac Prezydencki. Nocleg w Delhi.

3 dzie?     Delhi  /Agra

774590_rajasthan_03Przejazd do Agry. Zwiedzanie Taj Mahal  - symbolu Indii, budowli uznawanej za najwspanialsze dzie?o sztuki stworzone pod wp?ywem mi?o?ci do kobiety. Nast?pnie zwiedzanie Fortu w Agrze , masywnego fortu wykonanego z czerwonego piaskowca, którego budow? rozpocz?? Akbar, najwi?kszy cesarz mogolski, panuj?cy w XVI wieku. Nocleg w Agrze.

 

4 dzie?    Agra  / Fatehpur Sikri  / Jaipur
Przejazd z Agry do Jaipur - stolicy Rad?astanu. Po drodze zwiedzanie Fatehpur Sikri, . Jest to wspania?e, ufortyfikowane miasto-widmo, które za panowania cesarza Akbara (XVI w.) pe?ni?o funkcj? stolicy imperium mogolskiego. Nocleg w Jaipur.

5 dzie?    Jaipur   924598_palace_in_ranthambore_rajasthan
Zwiedzanie Fortu Amber. Przeja?d?ka na grzbiecie s?onia na szczyt wzgórza, na którym znajduje si? kompleks pa?acowo-forteczny, siedziba maharad?y niegdysiejszego stanu Jaipur. Zwiedzanie Jaipur, zwanego te? Ró?owym Miastem. Zwiedzanie najciekawszego zabytku miasta - pi?ciokondygnacyjnego Pa?acu Wiatrów (Hawa Mahal) wzniesionego pod koniec XVIII w. Pa?ac zbudowany w celu umo?liwienia damom dworskim obserwacji ?ycia zwyk?ych mieszka?ców, nadal s?u?y turystom do obserwacji panoramy miasta. Wizyta w Pa?acu Miejskim siedzibie maharad?ów, oraz pa?acowym muzeum prezentuj?cym m.in. bogat? kolekcj? ubiorów królewskich i szali. Nast?pnie zwiedzanie zbudowanego w XVIII w. Obserwatorium Astronomicznego Jantar Mantar. Nocleg w Jaipur.

6 dzie?     Jaipur  / Goa  
370060_beautiful_goa_5_02Transfer na lotnisko i przelot do Goa. Transfer do hotelu. Czas wolny na wypoczynek .  Nocleg w  hotelu 5* Goa.

 

 

 7 – 9 dzie?      Goa  
Czas wolny. Pobyt wypoczynkowy  w hotelu 5*  w Goa.


10 dzie?     Goa / Bombaj
Transfer na lotnisko i przelot do Bombaju. Zwiedzanie g?ównych atrakcji turystycznych miasta. Nocleg w Bombaju.

11 dzie?     Wylot z Bombaju   
Transfer na lotnisko.  Wylot z Indii.


Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

Chiny - rejs po Jangcy

W?ochy - Rzym i Neapol

Islandia - Grenlandia

Grecja

Salon Reklamy