Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Tropical Island pod Berlinem


berlinTROPICAL ISLANDS Berlin - Wakacje 2010
Bia?a pla?a, niebieska laguna, tropikalny las z 500 gatunkami ro?lin, ciep?e morze
z wysp?, wioska tropikalna, zabawa i sport, show i kultura przy zawsze pi?knej pogodzie- pierwszy i jedyny tego rodzaju park rozrywki w Europie powsta?
w najwi?kszej hali ?wiata.


Tropical Islands po?o?ony jest 60 km od Berlina, ?atwo dojecha? tam autostrad?.

Istnieje mo?liwo?? wykupienia biletu na 4 godziny. Wieczorami i w nocy Tropical Islands oferuje programy artystyczne. W ofercie wyst?puje tak?e „pakiet” z noclegiem w namiocie na pla?y. 

Wchodz?c otrzymuje si? kart? chipow?, na której zostaje napisana godzina wej?cia, przy jej pomocy mo?na op?aci? jedzenie, napoje, pami?tki, warsztaty i inne us?ugi. 

Jedzenie i napoje
W wiosce tropikalnej  oraz nad morzem po?udniowym mo?na zakupi? jedzenie i napoje, nie ma mo?liwo?ci wniesienia w?asnych posi?ków i napojów.

Ruf der Sudsee – co wieczór na scenie przy morzu po?udniowym 90 znakomitych tancerzy z wysp Samoa prezentuje ka?dego wieczoru Show o nazwie „Ruf der Sudsee” na g?ównej scenie przy morzu po?udniowym. Publiczno?? siedzi pod palmami, na pla?y czy te? przy pi?knie nakrytych sto?ach, spo?ywaj?c kolacj? sk?adaj?c? si? z 3 da?. 

W Tropical Islands ci?gle co? si? dzieje: 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu. S? tam tancerze z ca?ego ?wiata, poza tym wioska ta posiada w?asn? grup? Big Band. W wiosce prowadzone s? kursy sportowe, warsztaty kulturalne i klub dzieci?cy, organizuje tak?e safari w lesie tropikalnym. 

 

Proponowany program (termin do ustalenia):

Dzie? 1 (pi?tek)
Zbiórka w wyznaczonym  miejscu w Warszawie, spotkanie z opiekunem grupy
Przejazd na trasie Warszawa – Berlin autokarem klasy LUX ( ewentualnie pociagiem)
Obiad w restauracji w Torzymiu
Przyjazd do Hotelu Estrel w Berlinie, zakwaterowanie
Kolacja w Hotelu.
Mo?liwo?? udzia?u w Las Vegas Show (dodatkowo p?atne oko?o 50 Euro)
Nocleg


Dzie? 2 (sobota)

?niadanie w hotelu
Spotkanie z przewodnikiem przy recepcji hotelowej
Zwiedzanie Berlina z przewodnikiem
Obiad w lokalnej restauracji w Berlinie
Przejazd do Tropical Islands pod Berlinem
Czas wolny w Tropikalnej Wyspie
Kolacja w wybranej restauracji w Tropikalnej Wyspie, czas wolny, k?piel w Morzu Pó?nocnym i Lagunie w Tropikalnej Wyspie
Samoa Show w Morzu Pó?nocnym w Tropikalnej Wyspie
Powrót do hotelu
Nocleg

Dzie? 3 (niedziela)
?niadanie w hotelu
Wykwaterowanie
Wyjazd z Berlina
Obiad w restauracji w Torzymiu
Przyjazd do Warszawy


Cena na osob?: 1320 z?
Wed?ug powy?szego programu, przy grupie min 30 osób.
Istnieje mo?liwo?? zorganizowania wyjazdów indywidualnych, dla rodzin, w dowolnym terminie.
 
ESTREL HOTEL
Estrel Berlin
Sonnenallee 225
12057 Berlin

Estrel Berlin to najwi?kszy w Europie kompleks hotelowy i centrum rozrywki.
Oferujemy 1125 pokoi i apartamentów, pi?? restauracji, 2 bary, ogród piwny
i  codzienny show „Stars In Concert” .


POKOJE


Niepowtarzalny styl I dobre ceny to cechy które wyró?niaj? pokoje
i apartamenty a kuchnia ze spi?arni? dla go?ci, pokoje przystosowane dla ludzi niepe?nosprawnych, sauna, si?ownia i salon masa?u dope?niaj? ofert? hotelow?.

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

Wyjazd do Disneylandu

Aquapark & Holiday Village TATRALANDIA

O?rodek Wypoczynkowy „ARENA S?O?CA” - ?eba

FALKENSTEINER HOTEL LIDO EHRENBURGERHOF

HOTEL PALMYRA RESORT ****

„Geovita” Zakopane

GEOVITA w D?bkach

„EXPLORIS” - Piaski

Kreta

Cypr

Majorka

Salon Reklamy