Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Wyjazd dla Koneserek Win


wineeW Polsce przybywa amatorek wina, tak?e tych, które chc? zg??bi? tajemnice powstawania tego szlachetnego trunku. W?a?nie dla tych koneserek przygotowali?my wyjazd, który ??czy zwiedzanie i degustacj? win.

 

 

Zakwaterowanie

Hotel Aquapura Douro Valley *****
Quinta do Vale Abraão
5100-758 Lamego  Douro

Po?o?enie: ok. 100km od Porto

Oddany do u?ytku w czerwcu 2007 w  Quinta Vale de Abraão,  Aquapura
Douro Valley do??czy? do grona najbardziej luksusowych Hoteli. 50 pokoi ca?kowicie wyremontowanych na kszta?t 19 wiecznego dworku. 21 villi o prostym wspó?czesnym wystroju, SPA zajmuj?ce powierzchni?  2200m2 i 5 hq lasu nad brzegiem rzeki.
Wszystkie 50 pokoi i suite s? wyposa?one w mini-bar, klimatyzacje, podgrzewane pod?ogi w ?azience, prysznic, oraz du?e wanny. Widok przez panoramiczne okna rozci?ga si? na pi?kn? okolic?. W pokoju znajduj? si? tak?e: telefon, telewizja LCD, wi-fi Internet.
           c d

Webpage: www.aquapurahotels.com

 

 Przelot

01.05.2010
Warszawa – Zurich - 09.45 – 11.50 
Zurich – Porto - 14.20 -  15.55 

04.05.2010
Porto - Frankfurt - 11.30 – 15.05 
Frankfurt - Warszawa - 17.20 – 18.55

 

Program

Dzie? 1 – 01/05/2010

• Wylot z  Warszawy do Porto
• Transfer
• Zwiedzanie Porto
• Kolacja powitalna w restauracji Praia da Luz Restaurant Oporto
http://www.praiadaluz.pt/
• Transfer do Hotelu Aquapura Douro Valley

                 1_03 2_02

 Dzie? 2 – 2/05/2010

• Transfer do winnicy - Casa Santa Eufémia Lamego
  http://www.casasantaeufemia.com/
  Degustacja wina i lunch
• Transfer do winnicy -  Casal Agrícola de Cever Santa Marta de Penaguião -
  http://www.casalagricoladecever.com/
• Transfer do Hotelu Aquapura Douro Valley
• Kolacja w Hotelowej restauracji

          1a_01 2a_01

 Dzie? 3 – 3/05/2010

• Przejazd do winnicy - Quinta da Pacheca, Peso da Régua http://www.wonderfulland.com/pacheca/
  Degustacja wina
• Lunch w restauracji Douro In Restaurant - Peso da Régua
• Transfer do winnicy - Quinta da Casa Amarela
  http://www.quinta-casa-amarela.com/
• Transfer na po?egnaln? kolacj? do restauracji  - Cêpa Torta Restaurant
• Transfer do Hotelu Aquapura Douro Valley

        a_01 b

Dzie? 4 – 4/05/2010

• Transfer na lotnisko w Porto
• Przelot do Warszawy


Informacje - Porto

wino2Douro i Tras-Os-Montes – to królestwo Porto, deserowego wina wzmacnianego gronowym spirytusem. Do upowszechnienia tego trunku przyczyni?y si? wojny o europejskie rynki toczone w XVII w. przez Angli? i Francj?. Pozbawieni dost?pu do francuskich trunków poddani z Albionu poszukuj?cy czego? w zast?pstwie burgundów, czy bordeaux, wybrali czerwone, zdecydowane w smaku i dobrze zbudowane wina z Douro. Poniewa? jednak transport morski zabiera? wi?cej czasu ni? pokonanie Kana?u La Manche, do beczek zacz?to dodawa? destylatu gronowego, który mia? zakonserwowa? wino. Tak powsta?o s?ynne Porto. Z czasem spirytus zacz?to dolewa? tu? przed zako?czeniem fermentacji, a wi?c jeszcze u producenta. Mocny alkohol wstrzymywa? proces rozk?adu cukru i trunek by? naturalnie s?odki. A takiej w?a?nie s?odyczy potrzebowali spragnieni po?udniowego s?o?ca Anglicy.

 

Gatunki porto.

Porto najcz??ciej pije si? po jedzeniu, gdy? jest ono mocne, dosy? ci??kie i bardzo aromatyczne. Tawny ma smak bardziej lekki ni? ruby i fino, jednak wszystkie z nich s? w gruncie rzeczy mieszank? ró?nych wybranych win.
Warre's (fino): Najwy?szej jako?ci porto, produkowane z winogron z jednego zbioru, z najlepszych winnic. Mieszane i butelkowane po dwóch latach w d?bowych beczkach, dojrzewa w ciemnych butelkach.
Graham's (dojrza?e - envelhecido): Jasne Porto, z czasem nabieraj?ce bursztynowego koloru. Jest l?ejsze ni? fino i ruby. Na etykietach mo?emy zobaczy? napis 10, 20, 30 lat (anos), co oznacza ?redni wiek zmieszanych win m?odych i dojrza?ych. wino_01
Graham's (ruby): To mocne i owocowe porto dojrzewa w beczkach, uzyskuj?c kolor czerwono-rubinowy. Minimalny czas dojrzewania to 3 lata.
Dow's (lbv): LBV (Late Bottled Vintage) to wino z jednego zbioru, dojrzewaj?ce w beczkach 4 do 6 lat zanim zostanie zabutelkowane i dopuszczone do sprzeda?y. Z etykiety dowiemy si? rok zbiorów i dat? butelkowania.
Cockburn's (tawny): Mniej s?odkie i bardziej lekkie ni? fino i ruby, tawny jest równie dobre. Jest to mieszanka win z ró?nych zbiorów, dojrzewaj?cych w beczkach.
Ferreira (branco): Dwa typy bia?ego porto - wytrawne i s?odkie - ró?ni? si? od pozosta?ych tym, ?e, czasem po sch?odzeniu, s? podawane jako aperitif. Bia?e porto jest produkowane tylko z bia?ego gatunku winogron.


Cena: 8498 PLN / za osob? w pokoju dwu-osobowym
 
Cena zawiera:
                          • zakwaterowanie w Hotelu Aquapura Douro Valley
                          • wy?ywienie wed?ug programu
                          • zwiedzanie winnic wraz z degustacj? wina zgodne z programem
                          • opieka polsko-j?zycznego pilota
                          • transfery
                          • przelot
                          • ubezpieczenie

 

 


 

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

Wakacje na ?yczenie

AUSTRIA - TYROL

FRANCJA

SZWAJCARIA - WALLIS

S?OWACJA - WYSOKIE TATRY

CZECHY

Weekend z kobiecym golfem

Salon Reklamy