Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Sri Lanka - Malediwy


sri_lanka_400Proponujemy egzotyczny wyjazd na Sri Lank?, wysp? s?oni, pere? i herbaty, pe?n? kolorowych motyli i niezwyk?ych ptaków, która wabi orientalnym klimatem. A potem... kraj 1200 wysp, rozsypanych w?ród prawdziwie turkusowej wody. Raj dla nurków i pla?owych leniuchów - oto Malediwy!

Sri Lank? – 8 dni/7 nocy
Malediwy 7 nocy
9-25.11.2010

Program wyjazdu i pobytu na Sri Lance:

9 Listopad
Wylot z Warszawy

10 Listopad
Przylot do Colombo na Bandaranaike International Airport , przejazd do Dambulla. Po po?udniu spotkanie informacyjne, z przedstawieniem planu wycieczki. Czas wolny. Obiad oraz noc  w Amaya Lake Hotel (4*) w Dambulla.

11 Listopad
Po ?niadaniu wyjazd do Anuradhapura (miasto jest wpisane na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO), jest to pierwsza stolica i niew?tpliwie najwspanialsze miasto staro?ytnej Sri Lanki. Postój pod ?wi?tym drzewem Sri Maha Bodhi, pod którym Ksi??e Siddhartha dozna? o?wiecenia. Ma ono 2. 200 lat i jest udokumentowane, jako najstarsze drzewo na ziemi. W pa?acu Brazen (z II w. p.n.e.) podziwianie kamiennych kolumn. Zwiedzanie ?wi?tyni Ruwanweliseya (z II w.p.n.e.) jest najbardziej znan? ze wszystkich ?wi?ty? oraz kamiennej ?wi?tyni ( z III w. p.n.e.) Isurumuniya, która jest znana ze swoich rze?b skalnych.  Kolejnym punktem wycieczki jest Aukana, w którym znajduje si? najwy?szy pomnik Buddy na Sri Lance. Zwiedzanie Mihintale kolebki buddyzmu na Sri Lance. Obiad oraz nocleg w Amaya Lake Hotel w Dambulla.

12 Listopad
Po ?niadaniu wyjazd do Polonnaruwa, drugiej stolicy Sri Lanki, zbudowanej w XXI I XXII wieku. Zwiedzanie ruin Pa?acu Królewskiego, ?wi?tyni Gal Viharaya gdzie znajduje si? pos?g Buddy wyrze?biony w granitowej skale, zwiedzanie Sali Audiencyjnej, Lotosowej Sadzawki, oraz pos?gu Króla Parakumbahu i sztucznego zbiornika Parakrama Samudraya – zbudowanego przez Króla Parakumbahu. Zwiedzanie miejsc kultu religijnego, ?wi?ty? Shiva, Lankathilake, Watadage, Galpotha, Kiri Vehera, oraz pozosta?o?ci po ?wi?tyni gdzie by?y niegdy? przechowywany Z?b Buddy. Rowerowa wycieczka po staro?ytnym mie?cie. W Habarana mo?na opcjonalnie wybra? si? na safari podczas którego uczestnicy przemieszczaj? si? na s?oniach. Wieczorem odb?dzie si? wspinaczka na gór? gdzie znajduj? si? pozosta?o?ci po kamiennej fortecy z V wieku - Sigiriya, która zosta?a zbudowana przez Króla Kashyapa. “Lwia Ska?a”, na która si? wspinamy, wznosi si? na wysoko?? 200m ponad jungl?. Po drodze na szczyt mo?na podziwia? pozosta?o?ci po freskach przedstawiaj?cych “niebia?skie dziewice”. Wieczorem czas wolny. Obiad oraz noc w Amaya Lake Hotel w Dambulla.

13 Listopad
?niadanie w hotelu, zwiedzanie Dambulla skalnej ?wi?tyni zbudowanej przez Króla Wlagambahu, w I w. p.n.e. jest ona wpisana na list? UNESCO i jest najbardziej imponuj?c? ?wi?tyni? skaln? na Sri Lance. Kompleks pi?ciu grot zajmuje powierzchni? ponad 2000m² z malowid?ami na ?cianach oraz suficie, jest to najwi?ksza grota tego typu na ?wiecie. W grocie znajduje si? 150 portretów oraz posta? Buddy wykuta w skale, która ma 14 metrów wysoko?ci. Wyjazd do ostatniej stolicy królów Sri Lanki. Miasto Kandy do dzi? uosabia splendor i okaza?o??. Wiele legend, tradycji oraz folklor jest nadal pieczo?owicie utrzymywanych. W mie?cie znajduje si? tak?e, sztuczny zbiornik zbudowany w 1798 przez ostatniego Króla Sinhal, Sri Wickrama Rajasinghe. Kolejnym przystankiem na trasie jest Matale, gdzie znajduje si? ?wi?tynia Hindu, fabryka bawe?ny oraz ogród przypraw, mo?na zobaczy? jak ró?ne w nich s? hodowane, jak rosn? i jak s? przewa?ane. Obiad oraz nocleg w Amaya Hills Hotel (4*) w Kandy.

14 Listopad
Po ?niadaniu kierujemy do sieroci?ca dla s?oni w Pinnawela, powsta?ego w 1975roku, rozpocz?? on swoj? dzia?alno?? maj?c siedem sierot. Dzisiaj niektóre z sierot ciesz? si? szcz??ciem widz?c jak ich wnuki rodz? si? w tym samy miejscu. Pierwszym celem stworzenia sieroci?ca by?o sk?onienie si? w stron? turystyki, ale szybko zyska? on rol? wa?niejsz?, ochrony zwierz?t oraz edukacji. Wyjazd do Emmbekka, drewnianej ?wi?tyni i Gadaladeniya, skalnej ?wi?tyni, zwiedzanie „Miasteczka ?ycia”. Zwiedzanie Królewskich Ogrodów Botanicznych w Peradeniya. Wieczorem wycieczka po Kandy. Zwiedzanie Upper Lake, Kandy Lake, Centrum Sztuki i Rzemios?a, wizyta na bazarze, zakupy we w?asnym zakresie. Wieczorem zwiedzanie ?wi?tyni z reliktami Buddy, nast?pnie obejrzymy widowisko kulturalne. Obiad oraz nocleg w Amaya Hills Hotel w Kandy.


15 Listopad
Po ?niadaniu wyjazd do Nuwara Eliya, znanego, jako „Ma?a Anglia”.  Dodatkowo mo?na odby? podró? poci?giem pomi?dzy Kandy i Nanu-oya. Z mo?liwo?ci? podziwianie gór pokrytych krzakami herbaty i kaskadowych wodospadów. Wizyta w fabryce herbaty, na plantacji zg??bianie procesu wyrobu. Wycieczka po mie?cie Nuwara Eliya. Spacer po Ogrodzie Warzywnym. Obiad i nocleg w Grand Hotel – Golf Wing (4*) w Nuwara Eliya.
 
16 Listopad
Po ?niadaniu podró? po?ród pi?knych krajobrazów, a tak?e podziwianie najdzikszego wodospadu Sri Lanki, „St. Clair”. Przeje?d?aj?c obok wodospadu „Devon”, krótki przystanek w Kiosku z Herbat?. Przejazd przez Kithulgala gdzie by? kr?cony film Oscara Winninga „Most na rzece Kwai”.  Na wzgórzu ponad miastem, znajduje si? niedawno odkryta prahistoryczna jaskinia z pozosta?o?ciami po nieznanej cywilizacji. Obiad i nocleg w Goldi Sands Hotel (3*+) w Negombo.

17 Listopad
?niadanie w hotelu. Transfer na lotnisko. Przelot na Malediwy lub do Warszawy.

Cena za pobyt na Sri Lance:

 • ok. 5500 z?
 • dodatkowa op?ata za wej?cia do obiektów-p?atne na miejscu: 90 USD za osob?.

Pakiet wycieczki obejmuje:

 • transport minibusem,
 • przewodnik - kierowca z j. angielskim,
 • zakwaterowanie w klimatyzowanych 2-os. pokojach ze ?niadaniem i obiadokolacj?,
 • ubezpieczenie podró?ne.

Pakiet wycieczki nie obejmuje:

 • obiadów i napojów,
 • wydatków osobistych.

Program pobytu na Malediwach, 17-24.11 (przylot do Warszawy 25.11):

Zakwaterowanie:

 • 7 nocy na Malediwach hotelu Kuredu Island Ranalhi 4* (www.kuredu.com),
 • dwa posi?ki dziennie,
 • transfery z Mali na wysp? Kuredu i z powrotem samolotem Sea Plane,
 • cena: ok. 6700 PLN/osob? za pobyt – miejsce w pokoju dwuosobowym.

 

Rezerwuj >>>

RPA – kraj s?o?ca i u?miechu

Salon Reklamy