Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Peru


peru1PERU

Peru to pa?stwo w Ameryce Po?udniowej, po?o?one nad Oceanem Spokojnym, sk?adaj?ce si? z trzech malowniczych krain geograficznych – wybrze?a, ?a?cuchów And i Montany, w peruwia?skich dialektach nazywanej równie? Selv?.
Du?e przestrzenie nizinne, wyschni?te suszami, poprzecinane rw?cymi rzekami, z których cz??? wpada wprost do morza oraz ci?gn?ce si? kilometrami pola uprawne tworz? widok z pewno?ci? wart obejrzenia.
Peru, ze stolic? Lim? to ci?gle kraj dziki i tajemniczy, i w?a?nie dlatego - tak bardzo poci?gaj?cy. Wi?kszo?? ludno?ci zamieszkuje ma?e miasteczka po?o?one nad rzekami i zajmuje si? rolnictwem i rybo?ówstwem. Najwa?niejsze porty to Paracas i Pisco. Najwa?niejsz? arteri? komunikacyjn? jest kolej transandyjska.

Program wycieczki:

Dzie? 1   WARSZAWA - AMSTERDAM - LIMA
Spotkanie na lotnisku. Wylot do Limy przez Amsterdam.
Spotkanie na lotnisku z przewodnikiem, przejazd do hotelu 4 * Del Pilar Miraflores. Odpoczynek.  Przejazd na kolacj? w restauracji Huaca Pucllana.

Dzie? 2   LIMA
?niadanie bufetowe w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Limy: g?ówny plac - Plaza Mayor z katedr? z grobowcem Francisca Pizarra; Pa?ace Prezydencki, Arcybiskupi, Rady Miejskiej zaprojektowane lub odbudowane po trz?sieniu ziemi w pierwszej po?owie XX w. przez Gwido Ryszarda Jaxa-Ma?achowskiego, najwa?niejszego wówczas architekta Peru; S?d Najwy?szy oraz bazylika Santa Rosa, których twórc? by? inny polski architekt, Brunon Paprocki; barokowe ko?cio?y i klasztory San Francisco, Santo Domingo: Muzeum Z?ota; Muzeum Narodowe ze skarbami archeologii; pomnik po?wi?cony polskim in?ynierom, którzy przybyli tu w XIX w. po Powstaniu Styczniowym.
Przejazd na kolacj? w restauracji Rosa Nautica nad Oceanem Spokojnym. Nocleg w Limie, w hotelu 4* Del Pilar Miraflores.

Dzie? 3   LIMA - NAZCA
?niadanie bufetowe w hotelu. Przejazd z przewodnikiem ok. 6 godzin na Pustyni? Nazca na wybrze?u Pacyfiku. Zwiedzanie Muzeum Antonini, za?o?onego przez prof. Giuseppe Oreficiego, kierownika w?oskiej misji archeologicznej. W muzeum znajduj? si? wyj?tkowe eksponaty zwi?zane z kultur? Nasca. 
Kolacja w hotelu. Nocleg w Nazca w Hacienda Huayoccari 3*.

Dzie? 4   NAZCA - PUERTO INCA
?niadanie typu ameryka?skiego w hotelu. Przelot ma?ym samolotem nad pustyni? Nazca, by zobaczy? wyryte tam s?ynne geoglify:  linie geometryczne oraz figury. Potem wizyta w Cahuacchi, w centrum kultury Nasca, badanego przez wiele lat przez w?osko-polska misj? archeologiczn?.
Przejazd do Chala.
Kolacja w hotelu. Nocleg w Puerto Inca Parador Hotel 3*.

Dzie? 5   PUERTO INCA - AREQUIPA
?niadanie w hotelu. Zakwaterowanie w hotelu Sonesta Posada del inca Arequipa 4*.
Zwiedzanie Arequipy, nazywanej bia?ym miastem od koloru tufu wulkanicznego, z którego zosta?a zbudowana: centralny plac - Plaza de Armas, katedra, ko?ció? La Compañia, punkt widokowy Carmen Alto. Klasztor Santa Catalina - przez ponad 400 lat miasto w mie?cie, zamkni?te, odizolowane od ?wiata. Pierwszych turystów wpuszczono tam w 1970 r. Klasztor jest wci?? czynny - przebywa w nim kilka zakonnic. Muzeum Archeologiczne, gdzie przechowywana jest Juanita - zamarzni?ta dziewczynka, z?o?ona w ofierze przez Inków pod szczytem wulkanu Ampato.
Kolacja w restauracji. Nocleg w hotelu Sonesta Posada del inca Arequipa 4*.

Dzie? 6   AREQUIPA - CHIVAY (DOLINA COLCA)
?niadanie bufetowe w hotelu. Wyjazd z hotelu. Do przejechania 185 km  (ok. 4 godz.) do Doliny Colca. Na tej trasie pokonamy najwy?szy punkt podczas ca?ej podró?y: Prze??cz Wiatrów. Ró?ne ?ród?a podaj? odmienne jej wysoko?ci: od 4800 do 4950 m. Niedok?adno?? wynika ze zmiennych ci?nie? atmosferycznych, podczas których odczytywano pomiary na wysoko?ciomierzach. Przyjazd do Chivay (3800 m) w Dolinie Colca .
Kolacja w hotelu. Nocleg w bungalowach hotelu Libertador Colca Lodge 3*. Na miejscu s? gor?ce lecznicze ?ród?a.

Dzie? 7  CHIVAY - PUNO (JEZIORO TITICACA)
?niadanie bufetowe w hotelu. Przejazd na Cruz del Condor (Krzy? Kondorów),  miejsca sk?d mo?na zajrze? do dna Kanionu Colca. W stromych zboczach maj? gniazda kondory. Kiedy s?o?ce ogrzewa wn?trze kanionu, kondory startuj? do lotu unosz?c si? na pr?dach powietrza. 100 km d?ugo?ci Kanion rzeki Colca zosta? po raz pierwszy spenetrowany i pokonany przez polsk? wypraw? kajakarzy z Krakowa CANOANDES’79. Wyprawa ta mia?a istotne konsekwencje dla ca?ego regionu. Przejazd ok 5 godz. do Puno nad Jeziorem Titicaca (3900 m).
Kolacja w hotelu. Nocleg w Puno w hotelu Casa Andina Private Collection 4*.

Dzie? 8  PUNO (JEZIORO TITICACA)
?niadanie bufetowe w hotelu. Ca?odniowa wycieczka ?odzi? motorow? na wysp? Uros i Taquile.  Obiad w??czony do ceny wycieczki. Indianie Uros mieszkali na sztucznych wyspach na Jeziorze Titicaca, które budowali z warstw ziemi i sitowia. Dzi? przebywaj? na wyspach stanowi?c atrakcj? dla turystów i zarabiaj?c r?kodzie?ami artystycznymi.
Kolacja w hotelu. Nocleg w Puno w Casa Andina Private Collection 4*.

Dzie? 9   PUNO - CUZCO
?niadanie bufetowe w hotelu. Przejazd z Puno do Cuzco (3400 m). Po drodze zwiedzanie przedhiszpa?skich grobowców w kszta?cie wie? w Sillustani, miejscowo?ci Pukara, La Raya, Raqchi  i Andahuaylillas - wioski zbudowanej przez jezuitów pod koniec XVI wiek. Przyjazd do Cuzco.
Kolacja w restauracji. Nocleg w hotelu Casa Andina Private Collection Cuzco 4*.

peru2Dzie? 10   CUZCO
?niadanie bufetowe w hotelu. Zwiedzanie Cuzco - centrum Imperium Inków, oraz okolic: m.in. ruiny twierdzy Sacsayhuaman, zbudowanej przez Inków z ogromnych, precyzyjnie dopasowanych do siebie g?azów. Po drodze: Kenko, Puka Pukara i Tambomachay.
Przejazd na kolacj? z wyst?pem ludowym w lokalnej restauracji.
Nocleg w Cuzco, w hotelu Casa Andina Private Collection 4*.


Dzie? 11  CUZCO - DOLINA URUBAMBY
?niadanie bufetowe w hotelu. Ca?odniowa wycieczka do ?wi?tej doliny Inków - Urubamby. Zwiedzanie inkaskich monumentalnych budowli: Pisac i Ollantaytambo. Pisac s?ynie z  targowisk. Lunch. 
Kolacja i  nocleg w hotelu Casa Andina Private Collection Sacred Valley 4*.

Dzie? 12   DOLINA URUBAMBY - MACHU PICCHU - CUZCO peru3
?niadanie bufetowe w hotelu. Wyjazd na ca?odniow? wycieczk? do Machu Picchu - jednego z najbardziej niezwyk?ych miejsc na ?wiecie. Lunch w Machu  Picchu Sanctuary Hotel. Dla ch?tnych  przej?cie na szczyt Wayna Picchu (na w?asn? r?k?). Powrót poci?giem do Cuzco. Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w Cuzco w hotelu Casa Andina Private Collection 4*.

Dzie? 13   CUZCO
?niadanie bufetowe w hotelu. Dzie? wolny w Cuzco, czas na ostatnie zakupy.
Kolacja w hotelu. Nocleg w Cuzco w hotelu Casa Andina Private Collection 4*.

Dzie? 14   CUZCO - LIMA
?niadanie bufetowe w hotelu. Transfer na lotnisko. Przelot z Cuzco do Limy. Transfer do hotelu. Czas wolny.
Kolacja po?egnalna z muzyk? i wyst?pami zespo?u folklorystycznego w restauracji La Dama Juana. Nocleg w hotelu Del Pilar Miraflores 4*.

Dzie? 15   LIMA  - AMSTERDAM - WARSZAWA
?niadanie bufetowe w hotelu. Przejazd na lotnisko. Odlot do Warszawy przez Amsterdam.
Przylot do Warszawy 13 lipca.


Kolejno?? realizacji programu zwiedzania mo?e ulec zmianie.

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

Chiny - rejs po Jangcy

W?ochy - Rzym i Neapol

Islandia - Grenlandia

Grecja

Salon Reklamy