Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdr?j
Wyjazd planowany.


krynica_zdroj_400Hotel SPA Dr Irena Eris w Krynicy Zdro- ju uciele?nia ide? SPA, która jest dzisiaj synonimem luksusu i holi- stycznego dbania o samopoczucie psychiczne i fizyczne.

Dope?nieniem luksusowego wypoczynku w atmosferze SPA s? oryginalne dania i desery oferowane w naszej restauracji. Proponujemy Pa?stwu posi?ki w formie bufetów sk?adaj?cych si? z trzech cz??ci: spa_eriszimnej z przek?skami i wyborem sa?at; ciep?ej gdzie znajd? Pa?stwo dwie zupy i trzy dania g?ówne wraz z szerok? gam? dodatków do wyboru, a tak?e deserowej. Dla osób, które nie znajd? nic dla siebie na naszych sto?ach bufetach proponujemy du?y wybór wspania?ych da? a’la carte oraz szeroki wybór doskona?ych gatunków win.

W ka?dy weekend zapraszamy Pa?stwa do naszej restauracji na kolacje tematyczne, w trakcie których prezentujemy kuchnie z ró?nych stron ?wiata np. greck?, w?osk?, rosyjsk?, staropolsk?, w?giersk?.

Osobom dbaj?cym o lini? proponujemy posi?ki zgodne z metod? Montignac, opracowane przez dr Izabel? Tilszer. Pi?ciodaniowa dieta Montignac 1000 kcal powsta?a z uwzgl?dnieniem polskiej tradycji kulinarnej.

spa_eris_2Centrum SPA

Na terenie hotelu mie?ci si? trzypoziomowy Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris, który sk?ada si? z 20 gabinetów zabiegowych w tym: gabinetów kosmetycznych, gabinetów masa?u, zabiegów na cia?o, hydromasa?u, masa?u metod? endermologii, kapsu?a NeoQi, pomieszczenia na bicz szkocki, salonu fryzjerskiego, gabinetów manicure-pedicure oraz alternatywnego do solarium bezpiecznego opalania, a tak?e gabinetu dermatologicznego. W celu odpowiedniego dobrania zabiegu kosmety- cznego, na pocz?tku, za pomoc? specjalistycznej aparatury przeprowadzana jest diagnoza skóry oraz je?li jest to wskazane, konsultacja dermatologiczna z lekarzem.

Na szczególn? uwag? zas?uguj? zabiegi wykorzystuj?ce nowoczesne zdobycze kosmetologii oraz lecznicz? moc wody. W zale?no?ci od potrzeb i d?ugo?ci pobytu, ka?dy mo?e wybra? odpowiedni program piel?gnacyjny.

spa_eris_3W Kosmetycznym Instytucie Dr Irena Eris ka?dy go?? ma do wyboru ró?ne rodzaje nowoczesnych, specjalnie opracowanych, firmowych zabiegów kosmetycznych na twarz i cia?o, uwzgl?dniaj?cych indywidualne potrzeby skóry, nawet tej najbardziej wymagaj?cej. Mo?na skorzysta? równie? z masa?u (na cia?o - klasyczny, firmowy masa? karku i pleców, refleksoryczny stóp oraz masa? gor?cymi kamieniami, Mauri), hydromasa?u, k?pieli pere?kowej, oraz szeregu zabiegów w kapsule NeoQi.

Wielu zabiegom towarzyszy relaksuj?c? muzyka i koj?ce aromaty. Wszystkie zabiegi, nale??ce do unikalnego w?asnego Programu Piel?gnacyj- nego, wykonywane s? z u?yciem kosmetyków profesjonalnych Dr Irena Eris - Prosystem. Preparaty te, przeznaczone do stosowania wy??cznie w gabinetach kosmetycznych, charakteryzuj? si? wysok? skuteczno?ci?, potwierdzon? licznymi badaniami m. in. w wydzielonym Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris.

W Instytucie znajduje si? równie? punkt sprzeda?y kosmetyków oraz salon fryzjerski. Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris to ?wietne miejsce na relaks w atmosferze ciep?a, spokoju i odpr??enia.

Pakiety:
Weekendowy      
5-dniowy ( tygodniowy)
10-dniowy      

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

Coroczny wyjazd na Hvar

SPA VILNIUS - pakiety weekendowe

Hotel Klinika Zdrowia i Urody Villa Park

Hotel SPA Dr Irena Eris Wzg?rza Dylewskie

Premium Spa Resorts

Hotel SPA DOM Zdrojowy w Jastarnii

SPA Vilnius - pakiet leczniczy - 'Oczyszczanie cia?a'

MLJET - Bajka z terapaimi i zaj?ciami

Salon Reklamy