Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

JAPONIA


japonkiJAPONIA-Kraj Kwitn?cej Wi?ni


 

 

 

 

 

1 Dzie?
Spotkanie grupy na lotnisku Ok?cie przy stanowisku  odprawy . Przelot do Tokyo.

2 Dzie? NARITA-TOKYO

Przylot na lotnisko Narita, odprawa, przejazd z lotniska do hotelu.
W godzinach  popo?udniowych spacer po okolicy. Wjazd na 45 pi?tro Tokijskiego
ratuszu Tocho. Wspólna kolacja w restauracji z wieczornym widokiem na Tokio.

3 Dzie? TOKYO
Dla ch?tnych bardzo wcze?nie rano ( o godzinie 5.00) wyjazd na s?awny  targ rybny w Tsukiji. palacCa?odzienne zwiedzanie miasta ?rodkami komunikacji miejskiej: plac pa?acu cesarskiego Kokyo, widok na miasto z wie?y Tokio Tower o wysoko?ci 333m, sanktuarium shintoistycznego po?wieconego cesarzowi Meiji Meijijingu, przechadzka gwarnymi ulicami Harajuku.. Na zako?czenie wizyta w jednym z parków z wieczornym podziwianiem spadaj?cych p?atków kwiatu kwitn?cej wi?ni.

4 Dzie? TOKYO
Dalsze zwiedzanie Tokio transportem miejskim: najstarszej ?wi?tyni Sensoji w dzielnicy Asakusa, mo?liwo?? zakupów pami?tkowych w po?o?onym obok ?wi?tyni pasa?u Nakamise. Rejs po rzece Sumida, podczas którego statek przep?ywa pod 11 mostami. Dalszy rejs statkiem z Hinode na Odaiba. (sztuczna wyspa usypana w zatoce Toikijskiej). Lunch i objazd wyspy. Powrót nowoczesna kolejka jednotorowa Monorail na Shinbashi, sk?d dalszy spacer najbardziej ekskluzywna ulica Ginza. Dla ch?tnych  mo?liwo??  obejrzenia pokazu kaligrafii.

5 Dzie? TOKYO-NIKKO-TOKYO
Ca?odniowa wycieczka do Nikko po?o?onego na pó?noc od Tokio, gdzie mie?ci si? mauzoleum Tokugawa Ieyasu oraz najwi?kszy wodospad Japonii mierz?cy ok. 96,3 m wysoko?ci.  Powrót do Tokio w godzinach wieczornych

6 Dzie? TOKYO
?niadanie , Ca?y dzie? wolny w Tokio: zakupy w sklepach z elektronika w dzielnicyjapancity
Akihabara, przechadzka po najnowocze?niejszym zbudowanym w 2007 roku centrum handlowym Midtown, zwiedzanie Muzeów: Narodowego I Naukowego mieszcz?cych si? w parku Ueno.  Ostatni nocleg w Tokio.


7 Dzie? TOKYO- Góra Fuji-HAKONE
Podziwianie góry Fuji - jednodniowa wycieczka do Owakudani- Doliny Wrzenia- wype?nionej siarkowymi oparami z licznymi gor?cymi jeziorkami. Wjazd kolejka linowa podczas którego przy dobrej pogodzie rozpo?ciera si? widok na gór? Fuji. Lunch w dolinie, gdzie mo?na tak?e skosztowa? jajek gotowanych  w gor?cych ?ród?ach. Przejazd do jeziora Ashinoko, które znane jest z odwróconego odbicia góry Fuji. Mo?liwo?? rejsu statkiem po jeziorze. Nocleg w hotelu po??czony z odpoczynkiem i  k?piel? w gor?cych ?ród?ach.

 

8 Dzie? HAKONE-HIMEI-HIROSHIMA-MIYAJIMA
Przejazd shinkansenem ( szybkim poci?giem) do Himei . Zwiedzanie  zamku
Homeji i ogrodów ( zabytek wpisany na list? dziedzictwa narodowego).  
Przejazd poci?giem do Hiroshima.  Rejs promem na wysp? Miyajima.
Odpoczynek. Nocleg na wyspie w tradycyjnym japo?skim hotelu zwanym ryokan.

9 Dzie? MIYAJIMA- HIROSHIMA-KYOTO
Zwiedzanie na piechot?  wyspy. Obejrzenie ?wi?tyni Itsukushima , wjazd kolejk? linow? na szczyt górywyspa Misen, sk?d rozpo?ciera sie wspania?y widok na morze wewn?trzne. Powrót promem do  Miyajimaguchi, a potem do Hiroshima- zwiedzanie muzeum bomby atomowej  i parku pokoju. Przejazd shinkansenem ( szybkim poci?giem) do Kyoto.

10 Dzie? KYOTO
Ca?odzienne zwiedzanie Kyoto ?rodkami komunikacji miejskiej. W programie zwiedzanie z?otego pawilonu Kinkakuji- jednego z najbardziej znanych zabytków Japonii, ?wi?tyni Ryoanji ze s?ynnym skalnym ogrodem Zen W dalszej cz??ci przechadzka uliczka Filozofa- (bardzo popularnej trasy w porze kwitnienia wi?ni), która biegnie wzd?u? obsadzonego wi?niami kana?u, ci?gn?cego si? u stop Gór Wschodnich, od Ginkakuji na po?udnie  do ?wi?tyni Nyakuoji-jinja na pó?nocy. Wzd?u? drogi mieszcz? si? liczne kawiarnie, sklepy z wyrobami rzemios?a, restauracje I butiki. Na zako?czenie zwiedzanie ?wi?tyni z okresu Heian- Heanjingu. Wieczorem dla ch?tnych wizyta w Gion Corner - gdzie poznamy tajniki ceremonii parzenia herbaty, sztuki uk?adania kwiatów– ikebana, taniec gejsz przy starej dworskiej muzyce itp.

11 Dzie? KYOTO-NARA-KYOTO
Ca?odzienny wyjazd do Nara- uznawanej za pierwsz? stolic? Japonii. Na miejscu spacer parkiem gdzie swobodnie przechadzaj? si? sarny, zwiedzanie kompleksu ?wi?tynnego Todaiji – w tym najwi?kszego drewnianego budynku na ?wiecie z pos?giem Wielkiego Buddy .  Widok panoramiczny na miasto z Nigatsudo – jednego z pawilonów nale??cych do kompleksu Todaiji. Dalej przej?cie prastarym lasem Kasugayama do licz?cego sobie 1200 lat chramu shintoistycznego Kasugataisha. W drodze powrotnej zwiedzanie ?wi?tyni Kofukuji ze s?ynn? 5 kondygnacyjna pagod?- drug? co do wielko?ci w Japonii. Ostatni nocleg w Kyoto.

12 Dzie? Odlot z lotniska KANSAI
Transfer na lotnisko Kansai. Odlot do Polski.   

 Uwaga: Mog? nast?pi? pewne zmiany w kolejno?ci realizacji programu.

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

Salon Reklamy