Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Kraj kwitn?cej wi?ni
Wyjazd planowany.


japonia_400Kraj kwitn?cej wi?ni - cesarskiego drzewa. Nowoczesno?? i tradycja. Nieczynny od 300 lat, ale wci?? fascynuj?cy wulkan Fuji. Najszybsze poci?gi ?wiata, siedziby walecznych szogunów, ?wi?tynie i chramy. Parki miejskie, po których spaceruj? stada saren. Nagasaki i Hiroszima - miasta-symbole okrucie?stwa wojny i cierpienia. Teatr kabuki, ta?ce gejsz, trudny do zrozumienia dla Europejczyków ?wiat zwyczajów, tradycji i obrz?dów.
Trasa: Tokio – Park Narodowy Góry Fuji – Kamakura – Nikko – Hiroszima – Nagasaki – Kioto – Inari – Nara – Osaka – Himeji


 

1 dzie?
Zbiórka w porcie lotniczym im. F.Chopina w Warszawie, w hali odlotów. Wylot do Azji.

2 dzie?
TOKIO
Przylot na lotnisko Narita w Tokio. Transfer do miasta, zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek. Po po?udniu przejazd metrem do Harajuku. Spacer po parku Yoyogi, w którym znajduje si? najwa?niejszy w stolicy chram shinto Meiji. Nast?pnie przej?cie handlowym bulwarem Omotesando, z obleganymi przez m?odzie? modnymi butikami i galeriami. Wieczorem przejazd kolejk? miejsk? do znanej dzielnicy rozrywkowo-handlowej Shibuya (m.in. rze?ba psa Hatchiko). Powrót metrem do hotelu.

3 dzie?
TOKIO
Zwiedzanie Tokio. Przejazd metrem do Asakusa, najstarszej dzielnicy Tokio, gdzie ju? w 628 r. zbudowano pierwsz? ?wi?tyni? buddyjsk?. Spacer po terenie, gdzie mie?ci si? okaza?y kompleks Senso-ji. Powrót przez pasa? Nakamise, pe?en sklepów z pami?tkami. Przejazd metrem do Shinbashi. Nast?pnie podró? supernowoczesn? kolejk? bez motorniczego na wysp? Odaiba - sztucznie usypan? na ?rodku zatoki morskiej. Zwiedzanie dzielnicy zaprojektowanej na miar? XXI wieku: m.in. salon samochodowy Toyoty, oryginalne centrum handlowe, replika Statuy Wolno?ci i wjazd na szczyt wie?owca - punkt widokowy. Po po?udniu spacer przez centrum Tokio do Ginza, najelegantszej dzielnicy Tokio, pe?nej luksusowych sklepów, restauracji, barów. Znajduje si? tam m.in. zabytkowy budynek s?ynnego teatru Kabuki. Dla ch?tnych - mo?liwo?? obejrzenia 1-2-godzinnego spektaklu.

4 dzie?
TOKIO - PARK NARODOWY GÓRY FUJI
Przejazd metrem do nowoczesnej, zabudowanej wie?owcami, dzielnicy Tokio - Shinjuku. Wjazd na 45. pi?tro ratusza, sk?d podziwianie panoramy nowoczesnych wie?owców i ca?ej 12-milionowej metropolii. Nast?pnie przejazd autobusem rejsowym do Parku Narodowego Góry Fuji. Spacer po okolicy. Dla ch?tnych rejs stateczkiem po malowniczym jeziorze albo wjazd na platform? widokow?, z której przy dobrej pogodzie wida? idealnie sto?kowaty szczyt Fuji-yamy. Powrót do Tokio. (W przypadku z?ych warunków pogodowych, mo?liwo?? fakultatywnego zwiedzania tokijskich muzeów w dzielnicy Ueno).

5 dzie?
TOKIO - KAMAKURA
Wcze?nie rano (dla ch?tnych) przejazd metrem na tereny hurtowego handlu owocami morza Tsukiji i obserwacja fascynuj?cego spektaklu – aukcji tu?czyków. Powrót na krótko do hotelu. Nast?pnie przejazd kolejk? podmiejsk? do le??cej nad Pacyfikiem miejscowo?ci Kamakura. Spacer uliczkami tego pot??nego niegdy? miasta, siedziby walecznego rodu szogunów Minamoto, do ?wi?tyni Kotokuin. Stoi przy niej s?ynny, 11-metrowy pos?g Buddy z br?zu, do którego mo?na wej??. Nast?pnie zwiedzanie chramu wyznawców shinto - Tsurugaoka Hachimangu po?o?onego w malowniczym parku. Powrót kolejk? podmiejsk? do Tokio. Dla ch?tnych – zwiedzanie dzielnicy sklepów z elektronik? – Akihabara.

6 dzie?
TOKIO - NIKKO
Rano przejazd poci?giem do Nikko. Kilkugodzinny objazd autokarem najwa?niejszych atrakcji tej zabytkowej miejscowo?ci. Krótki postój przy zabytkowym mo?cie Shin-kyo. Nast?pnie spacer alej? wysadzan? wielowiekowymi cedrami do po?o?onego w lesie mauzoleum jednego z najpot??niejszych w?adców Japonii, szoguna Tokugawa Ieyasu. Wraz ze ?wi?tyni? buddyjsk? Rinnoji, chramem Toshogu i chramem Futarasan - jest to jedyny w swoim rodzaju, z przepychem zdobiony, rozleg?y kompleks ?wi?tynny. Wjazd licznymi serpentynami na szczyt góry i postój nad jeziorem Chuzenji oraz przy malowniczym wodospadzie Kegon. Powrót poci?giem do Tokio.

7 dzie?
HIROSZIMA
Wyjazd najszybszym poci?giem ?wiata, zwanym Shinkansen, do miasta Hiroszima. Krótka przerwa na zakwaterowanie w hotelu. Przejazd poci?giem podmiejskim i rejs statkiem na wysepk? Miyajima, na której znajduje si? zbudowany na palach s?ynny chram stoj?cy w wodzie - Itsukushima. Czas wolny na wyspie, po której przechadzaj? si? stada saren. Powrót do miasta i przejazd tramwajem do parku za?o?onego w pobli?u epicentrum wybuchu bomby atomowej. Wieczorny spacer przez nowoczesne centrum Hiroszimy.

8 dzie?
HIROSZIMA - NAGASAKI
Wyjazd poci?giem do Nagasaki (wyspa Kiusiu). Po przyje?dzie, zwiedzanie miasta autokarem: postój przy katolickiej katedrze Urakami Tenshudo, przed któr? stoi popiersie papie?a Jana Paw?a II. Potem spacer po Parku Pokoju i zwiedzanie nowoczesnego Muzeum Pokoju, po?wi?conego ofiarom bomby atomowej. Krótka przerwa na zakwaterowanie w hotelu. Przej?cie do malowniczego ogrodu Glovera, w którym stoj? zabytkowe budynki, zajmowane w przesz?o?ci przez pierwszych cudzoziemców osiedlaj?cych si? w mie?cie. Powrót spacerem do hotelu przez Dzielnic? Chi?sk?.

9 dzie?
KIOTO
Podró? poci?giem do Kioto, miasta setek zabytkowych ?wi?ty?, chramów i ogrodów. Przejazd do ryokanu – tradycyjnego, drewnianego pensjonatu prowadzonego przez japo?sk? rodzin?. Krótka przerwa na zakwaterowanie. Spacer do centrum tkactwa i zapoznanie si? z technikami wyrobu najcenniejszych japo?skich tkanin: podczas specjalnego pokazu mody mo?na b?dzie zobaczy? pi?kne kimona. Nast?pnie czas relaksu w tradycyjnej ?a?ni – zwanej onsen - oferuj?cej ró?ne formy k?pieli ??cznie z drewnian? wann? z drewna cyprysowego i basenikiem pod go?ym niebem. Powrót do ryokanu na wspóln? kolacj? z?o?on? z wielu przysmaków japo?skich. Nocleg na futonach.

10 dzie?
KIOTO
Po ?niadaniu w ryokanie - zwiedzanie autokarem najs?ynniejszych zabytków Kioto: Z?oty Pawilon, zamek szoguna Tokugawy – Nijo, ?wi?tynia Kiyomizu, stoj?ca na 139 palach. Przejazd do hotelu i krótka przerwa na zakwaterowanie. Przejazd pod ?wi?tyni? Heian, b?d?c? mniejsz? replik? dawnego pa?acu cesarskiego. Nast?pnie czas wolny w wielopi?trowym Centrum Sztuki R?kodzie?a, w którym mo?na kupi? atrakcyjne i gustowne pami?tki oraz wyroby japo?skiej sztuki ludowej. Powrót do hotelu. Wieczorem spacer do nastrojowej dzielnicy gejsz – Gion. Dla ch?tnych – fakultatywne przedstawienie w teatrze Gion Corner: m.in. tajniki ceremonii parzenia herbaty, sztuka uk?adania kwiatów - ikebana, taniec gejsz przy starej dworskiej muzyce i przedstawienie teatru lalek bunraku.

11 dzie?
KIOTO - INARI - NARA - OSAKA
Przejazd poci?giem do Inari i zwiedzanie jedynej w swoim rodzaju ?wi?tyni Fushimi Inari z 10 tys. czerwonych bram wotywnych - torii. Nast?pnie dalszy przejazd poci?giem do miasta Nara, pierwszej stolicy Japonii. Zwiedzanie najwi?kszej na ?wiecie drewnianej budowli - ?wi?tyni Todaji z pos?giem Wielkiego Buddy. Spacer po parku miejskim w?ród setek oswojonych saren. Po po?udniu przejazd poci?giem do Osaki. Spacer pod nowoczesn? wie?? Sky Umeda i - dla ch?tnych - wjazd na jej szczyt, z której rozpo?ciera si? widok na Osak? i okolice. Dla ch?tnych – wspólny tradycyjny posi?ek w scenerii starej Osaki. Nast?pnie spacer przez gwarne i kolorowe, handlowo-gastronomiczne centrum Osaki. Powrót poci?giem do Kioto.

12 dzie?
KIOTO - HIMEJI
Przejazd poci?giem do Himeji. Zwiedzanie najpi?kniejszego w Japonii zamku Bia?ej Czapli, zbudowanego w 1601 r. i zachowanego do dzi? w niezmienionej formie; spacer wzd?u? obronnych korytarzy i wej?cie na kolejne pi?tra zamku. Powrót do Kioto i czas wolny - okazja do ostatnich zakupów w licznych sklepach i domach towarowych albo do „foto-polowania” na autentyczne gejsze w dzielnicy Pontocho.
13 dzie?
Transfer poci?giem na lotnisko Kansai, pod Osak?. Wylot do Europy. Przylot do Warszawy.

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

Salon Reklamy