Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Wyspa Wielkanocna + Peru


rapa_nui_400Przyroda niespotykana nigdzie indziej, urokliwe widoki i pla?e, dostojni „Maoi” strzeg?cy wybrze?a… Oto Wyspa Wielkanocna (Rapa Nui), tajemnicza i nie do ko?ca odkryta, jest miejscem, które warto odwiedzi? nie tylko ze wzgl?du na moai i wulkanu Rano Kau. Na wyspie znajduj? si? liczne jaskinie, stanowi?ce pozosta?o?? po kana?ach lawowych. Zwiedzaniu wyspy sprzyja klimat i miejscowa ludno??, która ch?tnie ugo?ci przybyszów nawet z najdalszych zak?tków ziemi.

Dzie? 1:
Wylot z Warszawy o godz. 07:00 i przylot do Londynu 08:50. Wylot z Londynu do Miami o godz. 13:30. Przylot do Miami o godz. 18:15. Z Miami o 20:30. Noc w samolocie.


Dzie? 2:
Przylot do Santiago de Chile o godz. 06:50, przesiadka na samolot na Wysp? Wielkanocn?, wylot o 09:20. W Hanga Roa l?dowanie 13:00. Transfer do hotelu. Popo?udnie na aklimatyzacje i wypoczynek. Kolacja i nocleg.


Dzie? 3:
Po ?niadaniu ca?odzienna wycieczka busem - najpierw przejazd do Ahus Vaihu i Akahanga na po?udniu wyspy, potem do Rano Raraku, kamienio?omu pos?gów z jeziorem w kraterze, nastepnie Ahu Tongaviki (17 odnowionych Moai) i przejazd do Ahu Te Pito Kura, a nastepnie na pla?? Anakena do jej stojacych nad oceanem Ahu Nau Nau. Pakiet-lunch podczas wycieczki. Kolacja w hotelu i nocleg.


Dzie? 4:
?niadanie. 1/2 dniowa konna wycieczka do Akivi (7 odrestaurowanych moai), potem w zale?no?ci od kondycji uczestników wizyta w Ana Te Pahu Cave, Ahu Tepeu (nieodnowione) i ewentualnie Quarry Puna Pau. Kolacja i nocleg w hotelu.


Dzie? 5:
?niadanie. 1/2 dniowa wycieczka busem do Rano Kau, nad Wielkie Jezioro, do wioski ceremonialnej Orongo. Potem przejazd do Ahu Vinapau (nie odnowione) i do groty Ana Kai Tangota. Kolacja i nocleg w hotelu.


Dzie? 6:
Po ?niadaniu czas wolny do godz. 12:00. Potem pakowanie i transfer na lotnisko. O 14:00 przelot do Santiago de Chile. L?dujemy o 20:40. O godz. 22:35 wylatujemy do Limy.


Dzie? 7:
00:15 - l?dowanie w Limie
05:40 - przelot do Cusco, transfer do hotelu, zakwaterowanie i chwila na odpoczynek.
Nast?pnie wycieczka po Cusco - zwiedzanie Placu G?ównego, ?wi?tyni S?o?ca Lub Korikancha i wyjazd z Cusco i zwiedzanie Kenko, Tombomachay Puca Pucara oraz fortecy Sacsayhuaman strategicznie po?o?onej na wzgórzach ponad Cusco, a s?awn? z wielkich rzezbionych kamieni - kilka wielko?ci 9 m i wa??cych do 350 ton (oko?o 3 - 4 godz.). Powrót do hotelu, chwila na oddech i transfer na kolacj? po??czon? z wyst?pami folklorystycznymi (ok. 2 godz.). Powrót do hotelu. Nocleg.


Dzie? 8:
05:00 - wczesne ?niadanie i transfer na stacj? kolejow?.
06:00 - poci?g do Aguas Calientes - miasta "wypadowego" do Machu Picchu -
Zaginionego Miasta Inków. Wygodne wagony z panoramicznymi oknami oferuj? spektakularn? podró? w regionach Andów. Przystanek w wiosce Poroy, potem w dó? do ?wi?tej Doliny u podnó?a Andów. Ostatni etap podró?y poci?g pokonuje wzd?u? rzeki Urubamba, z widokiem na jej budz?cy respekt kanion.
09:10 - przyjazd do Machu Picchu, zakwaterowanie w hotelu, je?eli s? ju? pokoje posprz?tane - je?eli nie - zostawiamy baga? w przechowalni.
10:00 - 30 minutowy przejazd autokarem do ruin odleg?ych o 6 km. nast?pnie zwiedzanie cytadeli z przewodnikiem; Plac G?ówny, Okr?g?a Wie?a, ?wi?ta S?oneczna Tarcza, Kwatery Królewskie, ?wi?tynia Trzech Okien etc. Na zako?czenie zwiedzania czas wolny w ruinach do dyspozycji uczestników. 18:00 - kolacja, czas wolny, nocleg.


Dzie? 9:
Kilka wariantów do wykorzystania wg uznania poszczególnych uczestników:
I wariant; ca?e przedpo?udnie "na luzie". D?u?sze spanie, troch? spaceru po Aguas
Calientes, sklepy pami?tkarskie.
II wariant; ponowna wizyta w ruinach (koszty dojazdu i wej?cia pokrywa uczestnik). Wyj?cie im wcze?niej tym lepiej - przy pi?knej pogodzie (Biuro nie gwarantuje) doskona?a okazja do zdi?? przy wschodzie s?o?ca.
III wariant - dla bardziej aktywnych - szczególnie polecany, to podej?cie do Huaja Picchu, sk?d Machu Picchu wida? lepiej b?d?c w oddaleniu i powy?ej Cytadeli. Ten wariant wymaga wyliczenia czasu tak, by zd??y? do hotelu na 13:30. Koszty wycieczki pokrywa ka?dy uczestnik indywidualnie. Wej?cie trwa 2 godziny.
14:00 - wykwaterowanie z hotelu
15:00 - przejazd poci?giem do Cusco
18:00 - przyjazd do Cusco. Zakwaterowanie w Hotelu. Kolacja.
Dzisiaj radzimy wczesne udanie si? na spoczynek.


Dzie? 10:
06:30 - pobudka, wczesne ?niadanie, wykwaterowanie z hotelu, transfer na stacj? kol.
08:00 - wyjazd poci?giem do Puno nad jeziorem Titiccaca. Spektakularna podró?
rozpoczyna si? ?agodn? wspinaczk? poci?gu na Wy?yny. Po?owa podró?y przebiega w?ród wspania?ych andyjskich szczytów pi?trz?cych si? ponad g??bokimi dolinami meandruj?cej Rzeki Huatanay, a druga prowadzi przez ?agodniejsze krajobrazy andyjskich wy?yn, na których mo?na dostrzec vicuana i alpaki. W najwy?szym punkcie podró?y - w La Raya poci?g zatrzyma si? na chwil?.
18:00 - przyjazd do Puno
19:00 - zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.


Dzie? 11:
06:30 - ?niadanie.
07:30 - Ca?odzienna wycieczka motorówk? na wysp? Tequile lub Amantami, a potem
na p?ywaj?c? wysp? Uros. Powrót wieczorem.
19:00 - kolacja i nocleg w Puno.


Dzie? 12:
06:00 - Transfer na lotnisko w Juliaca
09:05 - Przelot do Limy
10:40 - L?dowanie w Limie
12:30 - zakwaterowanie w hotelu
14:00 - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (oko?o 3 i 1/2 godz.) oraz zakupy pami?tek.
20:00 - kolacja i nocleg


Dzie? 13:
07:00 - ?niadanie, wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko.
10:15 - Wylot do Miami
15:50 - L?dowanie w Miami
21:55 - Wylot z Miami


Dzie? 14:
11:10 - l?dowanie w Londynie.
13:30 - wylot do Warszawy.
16:55 - L?dowanie w Warszawie.
Koniec zabawy, czu?e po?egnania i plany na rok nast?pny.

 

Cena: 5 770 USD (p?atne w z?otych)

Cena zawiera:

 • Bilety lotnicze.
 • Op?aty lotniskowe. 
 • Zakwaterowanie w hotelach. 
 • Wy?ywienie 2 razy dziennie. 
 • Transfery. 
 • Opisane wycieczki. 
 • Wst?py do parków narodowych. 
 • Ubezpieczenie KL i NW. 
 • Opiek? polskiego pilota. 
 • Podatek VAT.


Cena nie zawiera:

 • Napojów do posi?ków. 
 • Zwyczajowych napiwków. 
 • Kosztów wymaganych wiz. 
 • Ewentualnych dop?at za zakwaterowanie w hotelach przed hotelow? godzin? check-in, lub po godzinie check-out. 
 • Kosztów wycieczek poza programem (np. wstep w drugi dzie? do twierdzy Machu Picchu) 
 • Tax wylotowych z portów lotniczych w Peru (?ycz? sobie indywidualnych wp?at). 
 • Indywidualnych zakupów i wydatków (np. minibar w hotelu, telefon hotelowy, Internet, p?atne kana?y TV, etc.)

Warunki realizacji imprezy:

 • Minimalna ilo?? uczestników - 9 osób + pilot 
 • Maksymalna ilo?? uczestników - 15 osób + pilot

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

Salon Reklamy