Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

RPA - Swaziland
Wyjazd planowany. Je?li jeste? wst?pnie zainteresowana wype?nij formularz..


rpa10 dniowa wycieczka najdalej jak mo?na w Afryce. Tam, gdzie jest niejako europejsko zarazem. Solidne, asfaltowe drogi, bardzo dobra infrastruktura turystyczna - Afryka szyta na miar? Europejczyków. Jednak co ca?kiem odmienny kawa?ek ?wiata. Parki narodowe, a tam s?onie, ?yrafy, lwy, antylopy i in. zwierzaki nie pozostawiaj? z?udze?, ?e to najprawdziwsza Afryka. Kanion rzeki Blyde - to takie "zielone wzgórza Afryki" - tam jest po prostu pi?knie. 

Pi?kne miejsce, pi?kne kobiety - to musi sko?czy? si? dobrze. Na deser wizyta w Swazilandzie - niezale?nym królestwie. Wtedy mozna si? rozmarzy? i przypomnie? sobie bajki o królewnach uwi?zionych w wysokiej wie?y(czyt. w wioskowym sza?asie) i odwa?nych rycerzach na smuk?ych rumakach ( tytaj raczej mu?y).

PROGRAM WYJAZDU

1 DZIE?
Spotkanie uczestników w Hali Odlotów lotniska Ok?cie, wylot do Johanesburga.

2 DZIE?
Przylot do Johanesburga, powitanie na lotnisku, transfer do hotelu i krótki odpoczynek. Nast?pnie przejazd przez centrum miasta (ratusz, budynki s?du i gie?dy, budynek diamentowy). Po po?udniu przejazd do tradycyjnej wioski plemion: Zulusów, Basotho, Xhosa i Pedi – Lesedi. Zwiedzanie oraz poznanie ich rytua?ów, tradycji i kultury: ogl?danie ta?ców Zuluskich, podczas których serwowana jest tradycyjna kolacja. Po pokazie mo?liwo?? zakupu pami?tek, wyrobów r?kodzie?a ludowego. Powrót do Johannesburga. Nocleg.

3 DZIE?
Po ?niadaniu przejazd do Pretorii, stolicy RPA – zwiedzanie historycznego centrum miasta (Dom i Muzeum Krugera, Budynki Opery i Teatru, Church Square, Pa?ac Sprawiedliwo?ci, Ratusz oraz Budynki Unii po?o?one na wzgórzu i otoczone przepi?knymi ogrodami. Nast?pnie przejazd przez zapor? Hartbeespoort (jedna z najbardziej malowniczo polo?onych w RPA) do Sun City – miejsca rozrywki i hazardu, wybudowanego wsród wzgórz Parku Narodowego Pilanesberg, znanego jako „Afrykanskie Las Vegas”. Zwiedzanie kompleksu, spacer po Lost City, ogladanie oryginalnej architektury otoczonej bajecznymi ogrodami z tropikaln? ro?linno?ci? i romantycznymi wodospadami. Pó?niej czas wolny na próbowanie szcz??cia w kasynie lub wyprawa do „Doliny Fal” – wodnego parku rozrywki z wieloma zje?d?alniami i falami siegaj?cymi 2 metrów, które uderzaj? o wysypany z?otym piaskiem brzeg. Na terenie Sun City znajduje si? farma krokodyli – Crocodile Sanctuary. Zgromadzono tutaj ok. 7000 ró?nych gatunków tych gadów, od najm?odszych okazów do ogromnych rozmiarów. Powrót do Johannesburga. Nocleg.

4 DZIE?
Przejazd do malowniczych Gór Smoczych, po drodze punkt widokowy God’s Window (Okno Boga), który zawdzi?cza swoj? nazw? zapieraj?cym dech w piersi widokom na rozci?gaj?ce sie 300 m poni?ej dziewicze afryka?skie lasy oraz na Góry Smocze. Zobaczymy te? kanion rzeki Blyde (trzeci najwi?kszy na ?wiecie), jak równie? Bourke’s Luck Potholes (spektakularne, wyrze?bione przez wod? cylindryczne formacje koryta rzeki Blyde) oraz 3 przedziwne okr?g?e wzgórza – Three Rondawels. Kolejny przystanek – to wodospad Lisbon Waterfalls, a na koniec wizyta w pionierskim miasteczku Pilgrim’s Rest, gdzie by?y odkryte pierwsze z?o?a z?ota w RPA. Nocleg w lodge w okolicach Parku Krugera.

5 DZIE?
?niadanie, ca?odzienne safari w poszukiwaniu s?ynnej „Wielkiej Pi?tki” czyli lwa, s?onia, lamparta, bawo?a i nosoro?ca w Parku Krugera, najwi?kszym w Afryce naturalnym rezerwacie zwierz?t, którego powierzchnia przekracza 2 mln hektarów i w którym ?yje prawie 150 gatunków ssaków i ponad 500 gatunków ptaków. W po?udnie przerwa na odpoczynek w obozie nad rzek?. Po po?udniu powrót do hotelu/lodgu. Nocleg.

6 DZIE?
Po ?niadaniu przejazd przez najmniejsze na ?wiecie, niezale?ne Królestwo Swazilandu. Pó?nym popo?udniem przyjazd do Parku Wodnego St. Lucia zaliczanego przez UNESCO do ?wiatowego Dziedzictwa Przyrody. Region St. Lucia rozci?ga si? na d?ugo?ci ponad 200 km wzd?u? wschodniego wybrze?a RPA (od granicy z Mozambikiem do miasteczka St Lucia) i obejmuje jezioro, liczne wysepki oraz delt? i rozlewiska rzeki. O zachodzie s?o?ca rejs statkiem po jeziorze St Lucia. Mo?na tu zobaczy? hipopotamy, krokodyle, liczne ptactwo wodne min. Wspania?ego Fish Eagle (orze? rybo?ów) oraz mangrowce. Nocleg.

7 DZIE?
Po ?niadaniu przejazd wzd?u? wybrze?a do po?o?onego w okolicach Durbanu nadmorskiego kurortu Umhlanga Rocks (lub Ballito). Popo?udnie wolne na odpoczynek na pla?y, uprawianie sportów, wycieczki fakultatywne itp. Nocleg.

8 DZIE?
?niadanie, wycieczka do Durbanu – historyczny ratusz, budynki Rady Narodowej oraz nowo otwarte oceanarium. Mo?liwo?? przeja?d?ki jedyn? w swoim rodzaju, najbardziej kolorowa ryksz? w Afryce (specjalno?? Durbanu). czas wolny na promenadzie Golden Mile. Alternatywnie fakultatywne wycieczki do okolicznych atrakcji (park ptaków, ogród botaniczny, indyjski market, miniaturowe miasto itp. Nocleg.

9 DZIE?
?niadanie, wyjazd do Johannesburga. transfer na lotnisko i wylot do Polski.

10 DZIE?
Przylot do Warszawy, zako?czenie imprezy.


 

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

Salon Reklamy