Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Brazylia


brazylia_40012 - dniowa wycieczka do 5-go najwi?kszego kraju ?wiata. Podziwianie metropolii: Rio de Janerio i Sao Paulo, gdzie nastrój karnawa?u mo?na wyczu? kazdego dnia. Bo któ? zabroni nam zata?czy? rumb? czy samb? na jednym z placów. Nie powinno by? te? problemu ze znalezieniem nauczyciela. Podobno Brazylijczycy ta?cz? nawet stoj?c. Dla mi?o?ników budowli pokrytych patyn? czasu - Salwador, najpi?kniejsze brazylijskie miasto, wpisane na list? UNESCO.

Nie zabraknie te? wypoczynku. A je?li relaks, to tylko na pla?y Copacobana. Uwaga! Dla ??dnych przygody mo?na przed?u?y? wycieczk? o 3 dni i wybra? si? do Amazonii - krainy, która nie jest tylko ?cian? zieleni, ale odr?bnym i wyj?tkowym ?wiatem.PROGRAM WYJAZDU

1 DZIE?
Spotkanie uczestników na lotnisku Ok?cie. Przelot z Warszawy przez Amsterdam do Sao Paulo.

2 DZIE?
Przylot Sao Paulo, zwiedzanie centrum najwi?kszego miasta Ameryki Po?udniowej: Plaza de Republica, Avenida Paulista, katedra, przejazd na lotnisko, przelot do Foz de Iguassu, transfer do hotelu, kolacja. Nocleg.

3 DZIE?
Po ?niadaniu przejazd i zwiedzanie wodospadów Iguassu po stronie argenty?skiej z „Gardziel? Diab?a”, fakultatywnie wodno-l?dowa wyprawa amfi bi? i ?odzi? pod kaskady najwi?kszych wodospadów ?wiata (30 USD), spacer po d?ungli, powrót do Brazylii. Nocleg.

4 DZIE?
Po ?niadaniu wycieczka na tam? Itaipu – najwi?ksz? elektrowni? wodn? na ?wiecie, wycieczka nad 275 wodospadów Iguacu od strony brazylijskiej, nast?pnie odwiedzimy Park Ptaków z licznymi okazami tukanów, papug, kolibrów i motyli tropikalnych (10 USD), trzy granice – uj?cie rzeki Parana tworz?ce zbieg granic Brazylii, Argentyny i Paragwaju. Nocleg.

5 DZIE?
Po ?niadaniu wycieczka do Paragwaju (Ciudad del Oeste), dla ch?tnych podczas wycieczki lunch w typowej churascarii, gdzie mo?na b?dzie spróbowa? ró?nych mi?s z grilla all’a Gaucho, powrót do hotelu, transfer na lotnisko, przelot do Rio de Janeiro, transfer do hotelu przy najs?ynniejszej pla?y ?wiata – Copacabana. Nocleg.

6 - 7 DZIE?
?niadania, Rio de Janeiro: wycieczka statkiem do Niteroi: teatr, katedra, wzgórze Corcovado z pos?giem Chrystusa, pla?e: Copocabana, Ipanema, Tijuca, wycieczka kolejk? linow? na gór? „G?owa Cukru” i stylowym tramwajem na wzgórze Santa Teresa, najwi?kszy stadion ?wiata Maracana, Sambodrom, wizyta w Szkole Samby Mangueira, wieczór w rytmie samby u wicemistrza Brazylii – Viradouru lub fakultatywnie samba show (40 USD). Nocleg.

8 DZIE?
Pla?owanie na Copacabanie lub fakultatywna wycieczka statkiem (45 USD) na Wyspy Tropikalne z lunchem na pla?y, k?piel? i gor?c? muzyk?. Mo?liwo?? degustacji tropikalnych napojów na bazie cacique - lokalnego alkoholu z trzciny cukrowej.

9 DZIE?
Transfer na lotnisko, przelot do stolicy Bahia – Salwadoru, transfer do hotelu, czas wolny. Nocleg.

10 DZIE?
?niadanie, zwiedzanie miasta uchodz?cego za najpi?kniejsze miasto Brazylii z czasów kolonialnych wpisanego na list? dziedzictwa kulturowego UNESCO – m.in. stare miasto, przebogata Katedra ?w. Franciszka. Nocleg.

11 DZIE?
?niadanie, czas wolny, przelot z Salvadoru do Manaus – stolicy Amazonii, transfer do hotelu. Nocleg. Wariant A – wylot z Salvadoru przez Sao Paulo do Polski. Przylot nast?pnego dnia.

12 DZIE?
?niadanie, zwiedzanie Manaus: targ india?ski – zakup pami?tek, Cathedral de Nossa Senhora de Conceicao, spacer do s?ynnej na ca?ym ?wicie opery – zwiedzanie wn?trza, Muzeum Sztuki Indian, Pa?ac Gubernatora (centrum kulturalne), wycieczka ?odzi? po Rio Negro i Amazonce (spotkanie wód Rio Negro i Amazonki), przep?yniecie do d?ungli, jedn? z odnóg Amazonki, wieczorne safari ?odziami – szukanie aligatorów. Nocleg.

13 DZIE?
?niadanie, spacer z przewodnikiem po d?ungli, ?owienie piranii, picie wody ze ?ci?tej liany oraz inne atrakcje, po po?udniu powrót do Manaus. Nocleg.

14 DZIE?
Przelot z Manaus do Sao Paulo i dalej do Polski.

15 DZIE?
Przelot przez Amsterdam do Warszawy. Zako?czenie imprezy.

Cena:
A) WARIANT PODRÓ?Y BEZ AMAZONII 1050 USD*
B) WARIANT PODRÓ?Y Z AMAZONI? 1200 USD*
* dop?ata 100 USD w okresie karnawa?u (luty 2008)

Obejmuje:
zwiedzanie wg programu, transport – przejazdy autokarem/minivanem na ca?ej trasie, zakwaterowanie w hotelach 3* i 4*, pok. 2-osob. z ?azienkami za wyj?tkiem 1 nocy w Amazonii: hamaki w obozie Indian oraz 1 noclegu w hotelu turystycznym w Manaus, ?niadania, pe?ne wy?ywienie podczas pobytu w obozie Indian, ubezpieczenie.

Nie obejmuje:
biletu lotniczego: ju? od wariant 4700 PLN (WARIANT B: 5060 PLN) wraz z podatkami i op?atami lotniskowymi, wy?ywienia nie uj?tego w programie: ok. 70 USD, wycieczek fakultatywnych wymienionych w programie ok. 125 USD.

Uwagi:
min. ilo?? uczestników: 9 osób. Podczas wysokiego sezonu lotniczego cena biletu mo?e znacznie ró?ni? si? od podanej. Dop?ata do pokoju 1-osobowego 250 USD.

 

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

Salon Reklamy